Når karbon og drivhusgasser skal med i regnskapet: balansering av ulike landskapsfunksjoner i jordbruket Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap, NILF og Bygdeforskning som bruker ulike metodiske tilnærminger for å vurdere hvorvidt landskapsendringer påvirker lagringskapasiteten av karbon og utslipp av drivhusgasser, samt hvordan bønder forholder seg til sin rolle i denne sammenhengen. Prosjektet skal øke forståelsen for hvordan ulike kombinasjoner av arealbruk, jordbruksaktiviteter og jordtyper påvirker karbonbalansen. Bønder både påvirker og blir påvirket av klimaendringer. Vi vil utforske bønders oppfatninger om og tilpasninger til klimaendringer, og hvordan disse vurderingene avstemmes med de mange andre vurderingene som må gjøres når avgjørelser over produksjon og drift skal tas. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Prosjektansvarlig: Norsk institutt for skog og landskap Prasjektleder v Bygdeforskning: Frode Flemsæter

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.