C-Scape. Accounting for carbon and GHG enissions: balancing multiple landscape functions on farmland.

Når karbon og drivhusgasser skal med i regnskapet: balansering av ulike landskapsfunksjoner i jordbruket Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap, NILF og Bygdeforskning som bruker ulike metodiske tilnærminger for å vurdere hvorvidt landskapsendringer påvirker lagringskapasiteten av karbon og utslipp av drivhusgasser, samt hvordan bønder forholder seg til sin rolle i denne sammenhengen. Prosjektet skal øke forståelsen for hvordan ulike kombinasjoner av arealbruk, jordbruksaktiviteter og jordtyper påvirker karbonbalansen. Bønder både påvirker og blir påvirket av klimaendringer. Vi vil utforske bønders oppfatninger om og tilpasninger til klimaendringer, og hvordan disse vurderingene avstemmes med de mange andre vurderingene som må gjøres når avgjørelser over produksjon og drift skal tas. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Prosjektansvarlig: Norsk institutt for skog og landskap Prasjektleder v Bygdeforskning: Frode Flemsæter

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektnr

6250.00

Prosjektperiode

01/01/2010 - 31/12/2013

Samarbeidspartnere

Norsk institutt for skog og landskap. (The Norwegian Forest and Landscape Institute.)

Nyheter

Illustrasjonsfoto gårdsbruk 2007 EPS

Norske bønder tør ikke satse på klima

Norske bønders engasjement rundt klimatiltak er begrensa, viser en ny forskningsrapport. – Bøndene opplever at de politiske signalene…

Les mer

Skeptiske til politikken – ikke klimaendringer

Det er konklusjonen i tidsskriftartikkelen til ruralisforsker Jostein Brobakk, som er publisert i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, og fikk…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.