Prosjektet COOLCROWD 2.0 bygger på et tidligere forskningsprosjekt finansiert av KLIMAFORSK-programmet.

Formålet med COOLCROWD var å vurdere potensialet for et lokalt folkefinansiert system som gjør det mulig for norske bønder å installere klimavennlig teknologi på gårdene sine og for den norske befolkningen å investere i lokale klimatiltak. Prosjektet utviklet en forretningsmodell som nå er klar til å iverksettes av industripartnere. Det er imidlertid behov for mer evidensbasert kunnskap om konseptets potensial. Dette vil bidra til økt forståelse for hvordan den fremtidige kommersialiseringen skal skje. Målet med COOLCROWD 2.0 er å teste ut dette konseptet i en pilotstudie. Studien skal bidra til å verifisere de teoretiske funnene knyttet til støttespillernes betalingsvillighet, gi mer informasjon om de ulike typene støttespillere, bøndenes erfaringer med folkefinansiering og konseptets generelle gjennomførbarhet. I tillegg vil COOLCROWD 2.0 bidra til å gjøre konseptet lokal folkefinansiering mer kjent i det norske samfunnet. Prosjektet vil fokusere på solcelleanlegg og biokull som to typer klimadempende teknologier som har stort potensial til å redusere klimautslipp fra landbruket.

COOCLROWD 2.0 vil invitere 2-4 bønder som er interessert i solenergi og biokull til å presentere sine klimarelaterte folkefinansieringskampanjer på internett for norske støttespillere. Kampanjene vil bli presentert på en nylig lansert folkefinansieringsplattform, Drivkraft, som har fokus på lokalprodusert og bærekraftig mat. Forskerne vil deretter gjennomføre intervjuer med bøndene for å få innsikt i deres oppfatning av prosessen med folkefinansiering. Forskerne vil i tillegg gjennomføre intervjuer med et utvalg bidragsytere for å diskutere motivasjonen deres for å finansiere disse kampanjene. Som et resultat av dette vil prosjektet utarbeide en rapport med ytterligere anbefalinger for kommersialisering av COOLCROWD-konseptet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.