COOLCROWD 2.0: Utprøving av et konsept for lokal folkefinansiering av klimatiltak i norsk landbruk

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Formålet med COOLCROWD var å vurdere potensialet for et lokalt folkefinansiert system som gjør det mulig for norske bønder å installere klimavennlig teknologi på gårdene sine og for den norske befolkningen å investere i lokale klimatiltak. Prosjektet utviklet en forretningsmodell som nå er klar til å iverksettes av industripartnere. Det er imidlertid behov for mer evidensbasert kunnskap om konseptets potensial. Dette vil bidra til økt forståelse for hvordan den fremtidige kommersialiseringen skal skje. Målet med COOLCROWD 2.0 er å teste ut dette konseptet i en pilotstudie. Studien skal bidra til å verifisere de teoretiske funnene knyttet til støttespillernes betalingsvillighet, gi mer informasjon om de ulike typene støttespillere, bøndenes erfaringer med folkefinansiering og konseptets generelle gjennomførbarhet. I tillegg vil COOLCROWD 2.0 bidra til å gjøre konseptet lokal folkefinansiering mer kjent i det norske samfunnet. Prosjektet vil fokusere på solcelleanlegg og biokull som to typer klimadempende teknologier som har stort potensial til å redusere klimautslipp fra landbruket.

COOCLROWD 2.0 vil invitere 2-4 bønder som er interessert i solenergi og biokull til å presentere sine klimarelaterte folkefinansieringskampanjer på internett for norske støttespillere. Kampanjene vil bli presentert på en nylig lansert folkefinansieringsplattform, Drivkraft, som har fokus på lokalprodusert og bærekraftig mat. Forskerne vil deretter gjennomføre intervjuer med bøndene for å få innsikt i deres oppfatning av prosessen med folkefinansiering. Forskerne vil i tillegg gjennomføre intervjuer med et utvalg bidragsytere for å diskutere motivasjonen deres for å finansiere disse kampanjene. Som et resultat av dette vil prosjektet utarbeide en rapport med ytterligere anbefalinger for kommersialisering av COOLCROWD-konseptet.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

14/12/2021 - 13/12/2022

Samarbeidspartnere

Høgskulen på Vestlandet / Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling

Finansiering

Norges Forskningsråd KOMMERSFORSK

Nyheter

Coolcrowdkonferansen

På konferansen får du mulighet til å lære mer om folkefinansiering og klimatiltak i landbruket, og du kan…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.