Gjennomgang og vurdering av bruken av midler programkategori 13.50 til utvikling av stedsattraktivitet

Damvad har sammen med Bygdeforskning fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å gjennomgå og vurdere bruken av midler i programkategori 13.50 til utvikling av stedsattraktivitet. Programkategori 13.50 er KMDs særskilte innsats innenfor distrikts- og regionalpolitikken. Dette er utviklingsmidler som skal gå til å nå målsettingene i distrikts- og regionalpolitikken. Programkategorien har tre definerte målsettinger: 1: Økt verdiskaping, sysselsetting og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 2: Gode lokale og regionale rammebetingelser for næringsliv og befolkning 3: Utvikle attraktive regioner og sentra for befolkningen og næringsliv. Midlene som kanaliseres mot denne tredje målsettingen retter seg mot (a) å sikre tilgang til grunnleggende tjenester til befolkningen i områder med få innbyggere og små markeder, (b) gjøre mindre sentra og små og mellomstore byer mer attraktive og aktuelle som bosted, og som lokaliseringssted for bedrifter. Det er denne tredje målsetningen prosjektet skal fokusere på. Prosjektet vil både gå gjennom teorigrunnlaget for attraktivitetssatsingen og vurdere de faktiske begrunnelsene som benyttes for å løse ut disse midlene. Prosjektet vil videre gi en analyse av innsats og resultater når det gjelder å nå programkategori 13.50 sitt mål om å «utvikle attraktive regioner og sentra for befolkning og næringsliv». Damvad er prosjekteier og Rolf Røtnes er prosjektleder. Prosjektleder hos Bygdeforskning er Svein Frisvoll. Prosjektet avsluttes 29.5.15

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

13/11/2014 - 29/05/2015

Prosjektnr

Stedsattraktivitet

Samarbeidspartnere

Damvad

Finansiering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.