GOFOOD Matmaktskal analysere endringar i forvaltninga av matsystemet, inkludert samhandling mellom bedrifter ; partnarskap mellom private og offentleg sektor ; endra relasjonar og maktforhold i matkjeda og konsekvensar av desse endringane på innovasjon og konkurransedyktighet. Ein skal vidare studere struktur og strategiar i ulike ledd av matvarekjeda og korleis endringar i desse relasjonane påverkar norsk matindustris konkurransedyktighet. Ein legg til grunn at forvaltninga av norsk matindustri har endra seg frå eit korporativt system innafor nasjonalstatens rammer på 1970- og 1980-talet til eit nettverkbasert privat-offentleg partnarskap, påverka av globale multi-nivå governance-strukturar (WTO, EU, FN).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.