GOFOOD pakke B

GOFOOD Matmaktskal analysere endringar i forvaltninga av matsystemet, inkludert samhandling mellom bedrifter ; partnarskap mellom private og offentleg sektor ; endra relasjonar og maktforhold i matkjeda og konsekvensar av desse endringane på innovasjon og konkurransedyktighet. Ein skal vidare studere struktur og strategiar i ulike ledd av matvarekjeda og korleis endringar i desse relasjonane påverkar norsk matindustris konkurransedyktighet. Ein legg til grunn at forvaltninga av norsk matindustri har endra seg frå eit korporativt system innafor nasjonalstatens rammer på 1970- og 1980-talet til eit nettverkbasert privat-offentleg partnarskap, påverka av globale multi-nivå governance-strukturar (WTO, EU, FN).

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektnr

6261.00

Prosjektperiode

01/01/2010 - 31/12/2014

Samarbeidspartnere

NILF, SIFO, Universitetet for miljø ig biovitenska, University of Queensland, Brisbane, Australia

Finansiering

Norges forskningsråd

Nyheter

Lokal tilknytning er viktig for matspesialitetene

Det er blant funnene i kapittelet, «Quality as a competitive advantage for the rural food industry», sier Egil Petter…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.