Formålet med forprosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag for et hovedprosjekt som skal kartlegge bioressursgrunnlaget i Norge for en bærekraftig og større norsk fôrproduksjon.

Et hovedprosjekt vil være flerfaglig med involvering av næringspartnere. Et hovedprosjekt vil bestå i å kartlegge bioressurser og deres potensielle volum og verdi for bruk som fôr, relevant teknologi og produksjonsmetoder, samt å identifisere muligheter og begrensninger i næringsutvikling basert på disse ressursene. Aktiviteter i forprosjektet: Lage kunnskapsstatus, intervjuer, arbeidsseminarer.

Foto: Colourbox

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.