Foto: Odd Roger K. Langørgen
Foto: Odd Roger K. Langørgen

Grunnlag for en bærekraftig norsk fôrproduksjon til havbruk og husdyr i jordbruket, forprosjekt

Formålet med forprosjektet er å utvikle et kunnskapsgrunnlag for et hovedprosjekt som skal kartlegge bioressursgrunnlaget i Norge for en bærekraftig og større norsk fôrproduksjon.

Et hovedprosjekt vil være flerfaglig med involvering av næringspartnere. Et hovedprosjekt vil bestå i å kartlegge bioressurser og deres potensielle volum og verdi for bruk som fôr, relevant teknologi og produksjonsmetoder, samt å identifisere muligheter og begrensninger i næringsutvikling basert på disse ressursene. Aktiviteter i forprosjektet: Lage kunnskapsstatus, intervjuer, arbeidsseminarer.

Foto: Colourbox

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.