Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet

Ved å foreta analyser av utviklingen innen produksjon av og etterspørsel etter økologisk mat i Norge og Danmark, vil vi kunne få en bedre forståelse av hvorfor både produksjon og etterspørsel er lav i Norge. Vi fokuserer spesielt på betydningen av kommunikasjon til forbruker. I hvilken grad har diskursen mellom det konvensjonelle og det økologiske landbruksmiljøet påvirket etterspørselen etter økologiske produkter?

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2000 - 31/12/2003

Prosjektnr

6108.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.