Innbyggermedvirkning ved kommunesammenslåing

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Prosjektet skal se på hvilken effekt de ulike formene for innbyggermedvirkning hadde på avgjørelsene som ble tatt under kommunereformen. Prosjektet «Innbyggermedvirkning ved kommunesammenslåinger» utføres på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon (KS). Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen har vært planlagt og gjennomført. Prosjektet skal bidra til å gi kommunene mer kunnskap om hvordan de bør utføre arbeidet med innbyggermedvirkning.

Prosjektet er tredelt. Første del er en dokumentasjonsfase, hvor det fremskaffes en skjematisk oversikt over samtlige medvirkningstiltak som har blitt gjennomført i forbindelse med kommunereformen. I denne fasen kartlegges antall kommuner som har hatt innbyggerhøringer, hvilken type som er valgt, og hvordan de er utformet med henblikk på blant annet kvalitet. Videre kartlegges valgdeltakelse, valgalternativer og ulikheter i prosess og resultat mellom små og store kommuner, regionsenter og omlandskommune. Deretter sendes en spørreundersøkelse ut til rådmenn, ordførere og medlemmer av kommunens formannskap. På bakgrunn av spørreundersøkelsen gjennomføres en case-studie i 10 kommuner, hvor man gjennomfører intervjuer med ordfører, rådmann og leder for opposisjonen i kommunestyret.

I tillegg til kartleggingen skal Bygdeforskning ha ansvar for å uforme og gjennomføre en spørreundersøkelse som skal gå ut til politikere og administrative ledere i samtlige kommuner som har gjennomført medvirkningstiltak. Gjennom denne spørreundersøkelsen belyses ulike forhold rundt den strategien kommunene valgte for innbyggermedvirkning. Bygdeforskning skal også gjennomføre deler av case-studiene.

Nyheter

Valgurne under valget i 2017

Innbyggerhøring og kommunestruktur 

Politikerne i Kristiansand står overfor store utfordringer i forbindelse med spørsmålet om reetablering av gamle kommunegrenser. Hvordan og…

Les mer

Bindende folkeavstemninger?

I en nasjonal meningsmåling som Aftenposten refererte til 16. mai, mente to av tre nordmenn at Stortinget bør…

Les mer

– Hjertet vil fremdeles være i Sogn og Fjordane

Når «vi’et» blir satt på prøve – I 2020 vil én av tre nordmenn bo i en ny…

Les mer

Folkeavstemning gir høyere nei-andel til kommunesammenslåing

Last ned rapporten her: https://www.ks.no/contentassets/a006468086bd4246841285b886795b98/innbyggermedvirkning.pdf

Les mer

Oftere ja til sammenslåing når folk ble spurt

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.