Kartlegging og forebygging av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselsgass

Landbrukets forpliktelse til å redusere klimagassutslipp har ført til betydelige endringer i håndteringen av husdyrgjødsel i de senere årene.

Dette ses gjennom innføring av nye spredningsmetoder, endrede spredningstidspunkt, transport av gjødselvarer til og fra biogassanlegg, samt usikkerhet knyttet til hvordan tilbakeføring av biorest påvirker gassutvikling i fersk husdyrgjødsel.

På grunn av gjødselgassens ulykkepotensiale, betydelige mørketall og mangel på kunnskapsdeling mellom næringen og relevante sikkerhetsmyndigheter, har Gjødselgass-prosjektet som formål å redusere risikoen for ulykker relatert til håndtering av husdyrgjødsel og biorest. Prosjektet avgrenses til å omhandle gassene ammoniakk, metan og hydrogensulfid.

I et samarbeid mellom Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs, Ruralis og et faglig nettverk (bestående av Mattilsynet, Stiftelsen Norsk Mat, Trøndelag Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving og Landbruksdirektoratet) skal Gjødselgass-prosjektet:

  1. Kartlegge forekomsten av gjødselgassulykker og øke kunnskapen om hva som forbindes med lav eller høy ulykkesrisiko ved håndtering av gjødselvarer.
  2. Invitere relevante aktører for å identifisere de viktigste tiltakene for forebygging av ulykker.
  3. Benytte dette grunnlaget for å utforme et undervisningsopplegg rettet mot de som håndterer fôr- og gjødselvarer i sitt daglige virke.

Etter prosjektslutt skal undervisningsopplegget være fritt tilgjengelig for å bidra til videre kunnskapsdeling om risiko og forebygging av gjødselgassulykker.

Kartlegging og forebygging av ulykker og nestenulykker knyttet til gjødselgass – St. Olavs hospital HF (stolav.no)

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2024 - 31/12/2024

Prosjektnr

6687

Samarbeidspartnere

Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.Olavs Hospital (ekstern prosjektleder)

Finansiering

Landbruksdirektoratet

Nyheter

Gir gass for å forebygge ulykker med gjødsel

De senere årene er det innført nye spredningsmetoder for gjødsel, endrede spredningstidspunkt og transport av gjødselvarer til og…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.