Det er fortsatt langt fra oppnådd full likestilling i jordbruket. Utvalget for likestilling og rekruttering i landbruket påpeket at primærlandbruket er mannsdominert og at jenter møter flere hindringer enn gutter når de skal gå inn i næringen. Innenfor det konvensjonelle landbruket er en at ti gårdbrukere kvinner mens det er det dobbelte innenfor økologisk landbruk. Denne trenden innenfor økologisk landbruk kan vi også se i andre europeiske land, uten at forskjellene så langt har vært gjenstand for videre studier. Det blir ofte hevdet at menn og kvinner på grunn av ulike verdiorienteringer ønsker å drive landbruk på ulike måter. Det er særlig påstandene om at kvinner praktiserer et mer økologisk forvaltningsprinsipp enn menn som har dannet grunnlag for slike antakelser. I dette prosjektet vil vi undersøke hvorvidt kvinner faktisk representerer ulike holdninger og verdier og en annen praksis i landbruket enn det menn gjør og diskutere hvilke konsekvenser dette eventuelt kan ha for rekrutteringen av kvinner til det norske landbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.