Kvinner i landbruket. Tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur?

Det er fortsatt langt fra oppnådd full likestilling i jordbruket. Utvalget for likestilling og rekruttering i landbruket påpeket at primærlandbruket er mannsdominert og at jenter møter flere hindringer enn gutter når de skal gå inn i næringen. Innenfor det konvensjonelle landbruket er en at ti gårdbrukere kvinner mens det er det dobbelte innenfor økologisk landbruk. Denne trenden innenfor økologisk landbruk kan vi også se i andre europeiske land, uten at forskjellene så langt har vært gjenstand for videre studier. Det blir ofte hevdet at menn og kvinner på grunn av ulike verdiorienteringer ønsker å drive landbruk på ulike måter. Det er særlig påstandene om at kvinner praktiserer et mer økologisk forvaltningsprinsipp enn menn som har dannet grunnlag for slike antakelser. I dette prosjektet vil vi undersøke hvorvidt kvinner faktisk representerer ulike holdninger og verdier og en annen praksis i landbruket enn det menn gjør og diskutere hvilke konsekvenser dette eventuelt kan ha for rekrutteringen av kvinner til det norske landbruket.

Nyheter

Kvinnebonde hilser på kalv Foto: Odd Roger K. Langørgen

Heia kvinner i landbruket!

Tidligere denne uken kom altså statistikken som viser at kun 16 prosent av norske bønder er kvinner. Statistikken…

Les mer

Odelsjentene: Alene med alt da pappa døde

I en serie på VG+ kan du møte fem norske odelsjenter som har overtatt gården de er oppvokst…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.