Lys i gamle hus – følgeforskning

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning gjennomfører følgeforskning på pilotprosjektet Lys i gamle hus, ledet av Fortidsminneforeningen og finansiert av Riksantikvaren.

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Lys i gamle hus jobber for gjenbruk og bygningsvern i inviterte pilotkommuner gjennom kartlegging og aktivisering av tomme hus (fokus på ny bruk) ved å skape samhandling, dialog og bygge tillit lokalt. Målet er å benytte tomme hus og kulturminner til å skape utvikling, vekst og et levende lokalsamfunn.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/09/2022 - 31/08/2025

Prosjektnr

6664

Samarbeidspartnere

Fortidsminneforeningen (prosjekteier)

Finansiering

Fortidsminneforeningen

Nyheter

Ei sliten trønderlån kan være aktuell for gjenbruk

Hvordan kan gamle hus blir hjem for nye folk?

«Det sku bo folk i husan. Folk treng hus og hus treng folk», skrev dikteren Ole H. Bremnes…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.