Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning gjennomfører følgeforskning på pilotprosjektet Lys i gamle hus, ledet av Fortidsminneforeningen og finansiert av Riksantikvaren.

Lys i gamle hus jobber for gjenbruk og bygningsvern i inviterte pilotkommuner gjennom kartlegging og aktivisering av tomme hus (fokus på ny bruk) ved å skape samhandling, dialog og bygge tillit lokalt. Målet er å benytte tomme hus og kulturminner til å skape utvikling, vekst og et levende lokalsamfunn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.