Mer lokale bidrag i verdikjeder for bruk og gjenbruk av tre i bygg og interiør – forprosjekt

Dette forprosjektet har som ambisjon å få etablert et større pilotprosjekt hvor det i praksis prøves ut ulike tiltak og organiseringer for at mindre lokale trebedrifter skal bli konkurransedyktig med produkter og tjenester inn til større byggeprosjekter og større kunder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Målene er å styrke bruken av tre, styrke sirkulær økonomi og gi mer lokal verdiskaping. Forprosjektet er avgrenset til å belyse spørsmålene: Hvordan kan bruk av lauvtre til bygg oppskaleres til en effektiv verdikjede? Hvordan utvikle lokale verdikjeder for gjenbruk og ombruk av tremøbler og treinteriør? Hva fremmer og hemmer endring i bedrifter og organisasjoner? Arbeidet skal gi en kunnskapsstatus basert på dokumentstudier og intervjuer.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/12/2021 - 01/07/2022

Prosjektnr

6646

Samarbeidspartnere

Arkitre AS, Snekkeriet Verdal AS, Skjetne Design, Myhr Interiør, Lium Møbelfabrikk, Næringshagen i Orkdalsregionen, Green advisers AS, Rallar arkitekter, Treteknisk, Loopfront

Finansiering

Kystskogbruket, Wood Works! Cluster og Trondheim kommune

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.