Dette forprosjektet har som ambisjon å få etablert et større pilotprosjekt hvor det i praksis prøves ut ulike tiltak og organiseringer for at mindre lokale trebedrifter skal bli konkurransedyktig med produkter og tjenester inn til større byggeprosjekter og større kunder.

Målene er å styrke bruken av tre, styrke sirkulær økonomi og gi mer lokal verdiskaping. Forprosjektet er avgrenset til å belyse spørsmålene: Hvordan kan bruk av lauvtre til bygg oppskaleres til en effektiv verdikjede? Hvordan utvikle lokale verdikjeder for gjenbruk og ombruk av tremøbler og treinteriør? Hva fremmer og hemmer endring i bedrifter og organisasjoner? Arbeidet skal gi en kunnskapsstatus basert på dokumentstudier og intervjuer.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.