Landbruket i Europa må bidra til Paris-klimaavtalen og bærekraftmålene. EUs felles landbrukspolitikk (CAP) vil bli revidert i tråd med dette.

Konsekvenser er blant annet en flytting av generelle virkemidler til gårds-spesifikke tiltak og en styrket kobling til miljø, klimaendringer og økosystemtjenester. Medlemsland og regioner vil utvikle sin egen strategiske plan for CAP med mer oppmerksomhet om regional gjennomføring. En lignende utvikling vil vi trolig også se i Norge. Et bredere omfang og nye tiltak med fokus på enkeltbønder krever en ny generasjon modeller og verktøy for konsekvensutredninger. De nåværende landbruksmodellene er ikke i stand til å ta hensyn til individuelle gårdsbruk og lokale effekter siden de er spesifisert ved høyere aggregeringsnivåer. MIND STEP vil anvende nye muligheter fra IKT-området for å forbedre utnyttelsen av landbruks- og biofysiske data og for å inkludere individuelle beslutningsaktører (IDM) i politikkmodeller. Basert på et felles datarammeverk vil MIND STEP utvikle IDM-modeller, inkludert agentbaserte modeller, og fokusere på ulike temaer på en integrert måte i forskjellige regionale casestudier. IDM-modellene vil bli estimert og kalibrert ved hjelp av landbruksstatistikk og store datasett, basert på økonometriske metoder, maskinlæringsteknikker, tradisjonelle modeller for optimalisering av velferd og teorier fra adferdsøkonomi. MIND STEP vil samarbeide tett med en rekke aktører for å utvikle og bruke modellverktøykassen på politikk på regionalt, nasjonalt og EU-nivå.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.