MIND STEP – Utvikling av beslutningsverktøy for er mer klimavennlig landbrukspolitikk

Landbruket i Europa må bidra til Paris-klimaavtalen og bærekraftmålene. EUs felles landbrukspolitikk (CAP) vil bli revidert i tråd med dette.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Konsekvenser er blant annet en flytting av generelle virkemidler til gårds-spesifikke tiltak og en styrket kobling til miljø, klimaendringer og økosystemtjenester. Medlemsland og regioner vil utvikle sin egen strategiske plan for CAP med mer oppmerksomhet om regional gjennomføring. En lignende utvikling vil vi trolig også se i Norge. Et bredere omfang og nye tiltak med fokus på enkeltbønder krever en ny generasjon modeller og verktøy for konsekvensutredninger. De nåværende landbruksmodellene er ikke i stand til å ta hensyn til individuelle gårdsbruk og lokale effekter siden de er spesifisert ved høyere aggregeringsnivåer. MIND STEP vil anvende nye muligheter fra IKT-området for å forbedre utnyttelsen av landbruks- og biofysiske data og for å inkludere individuelle beslutningsaktører (IDM) i politikkmodeller. Basert på et felles datarammeverk vil MIND STEP utvikle IDM-modeller, inkludert agentbaserte modeller, og fokusere på ulike temaer på en integrert måte i forskjellige regionale casestudier. IDM-modellene vil bli estimert og kalibrert ved hjelp av landbruksstatistikk og store datasett, basert på økonometriske metoder, maskinlæringsteknikker, tradisjonelle modeller for optimalisering av velferd og teorier fra adferdsøkonomi. MIND STEP vil samarbeide tett med en rekke aktører for å utvikle og bruke modellverktøykassen på politikk på regionalt, nasjonalt og EU-nivå.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

30/09/2019 - 31/12/2023

Samarbeidspartnere

WUR, UiBonn, IIASA, IAMO, Thünen, INRAe, Geonardo, Universita Cattolica Del Sacro Cuore

Finansiering

EU H2020

Nyheter

Klaus Mittenzwei

Ruralis-forsker rykker opp

Tre professorer fra ulike universitetet og høgskoler har vurdert 15 av Mittenzweis arbeider innen landbruksøkonomi. Etter en omfattende…

Les mer
Farmer in wheat field

Utvikler modeller for mer klimavennlig landbrukspolitikk

Europeisk landbrukspolitikk skal bidra til å nå målene i Parisavtalen. Det krever en ny generasjon modellverktøy for å…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.