Natur og helse

Prosjektet Natur og helse er et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det er dels et utviklingsprosjekt der deltakere fra helsevesen, landbruk og organisasjoner samarbeider om nye helsefremmende tiltak knyttet til ressurser fra gården, bygda, kulturlandskapet og naturen. Samtidig er ’Natur og helse’ et forskningsbasert utviklingsarbeid hvor både praktikere innen helsearbeid og landbruk, brukerorganisasjoner og samfunnsforskere bidrar med kompetanse. Samfunnsforskernes rolle i dette er å bidra med relevant forskningsbasert kunnskap, forsknings¬formidling og å observere og dokumentere utviklingsprosessen. Foreløpig er prosjektet også et nettverk hvor hovedprosjektet planlegges ved å involvere relevante offentlige og private aktører innen helse og landbruk. I nettverket inngår representanter fra St. Olav hospital (Helse Midt-Norge), kommunehelsetjeneste, Fylkesmannnes helse og sosialavdeling, NAV Sør-Trøndelag, Mental helse – avdeling Trøndelag m.fl. Dette vil etter hvert formaliseres i et partnerskap mellom det offentlige og de private aktørene i konkrete pilotprosjekt. Forprosjektet er ettårig (2007) og pågår parallelt med oppstartsfasen av utviklingsprosjektet. Oppgavene omfatter kompetanseutveksling, dokumentasjon av utviklingsprosessen og å utvikle forskningsrelevante problemstillinger om sammenhenger mellom helse og natur i samarbeid med andre aktører innfor feltet.

Prosjektdetaljer

Fagområder

Prosjektnr

6208.00

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2007

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Finansiering

Norges forskningsråd

Nyheter

Bønder protesterer i Berlin, Tyskland

Kronikk: Bondeopprør i krisenes tid

Kronikk av Natalia Mamonova og Eirik Magnus ­Fuglestad (Forskarar ved Ruralis)Publisert i Klassekampen den 7. februar 2024. Traktorane…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.