Prosjektet Natur og helse er et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det er dels et utviklingsprosjekt der deltakere fra helsevesen, landbruk og organisasjoner samarbeider om nye helsefremmende tiltak knyttet til ressurser fra gården, bygda, kulturlandskapet og naturen. Samtidig er ’Natur og helse’ et forskningsbasert utviklingsarbeid hvor både praktikere innen helsearbeid og landbruk, brukerorganisasjoner og samfunnsforskere bidrar med kompetanse. Samfunnsforskernes rolle i dette er å bidra med relevant forskningsbasert kunnskap, forsknings¬formidling og å observere og dokumentere utviklingsprosessen. Foreløpig er prosjektet også et nettverk hvor hovedprosjektet planlegges ved å involvere relevante offentlige og private aktører innen helse og landbruk. I nettverket inngår representanter fra St. Olav hospital (Helse Midt-Norge), kommunehelsetjeneste, Fylkesmannnes helse og sosialavdeling, NAV Sør-Trøndelag, Mental helse – avdeling Trøndelag m.fl. Dette vil etter hvert formaliseres i et partnerskap mellom det offentlige og de private aktørene i konkrete pilotprosjekt. Forprosjektet er ettårig (2007) og pågår parallelt med oppstartsfasen av utviklingsprosjektet. Oppgavene omfatter kompetanseutveksling, dokumentasjon av utviklingsprosessen og å utvikle forskningsrelevante problemstillinger om sammenhenger mellom helse og natur i samarbeid med andre aktører innfor feltet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.