Hovedformålet med studien er å utvikle kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser i matsektoren kan øke konkurranseevnen i en situasjon hvor handelen med mat blir stadig mer globalisert. Det omfatter også hvordan produktdifferensiering kan utvikles for å opprettholde konkurranseevne på det innenlandske markedet. I denne delstudien (C2) skal følgende spørsmål besvares: 1. Hvilke faktorer kan identifiseres som viktige i samspillet mellom næringsmiddelindustrien, detaljister og FoU i produktutviklingsprosessen? 2. Hvordan forstås og defineres kvalitet ved ulike typer differensiert mat av ulike grupper i matvarekjeden, og hvilke konsekvenser har deres (ulike) forståelser av kvalitet for innovasjon på matfeltet? 3. Hvordan etableres forståelser av forbrukernes vurderinger for kvaliteter eller egenskaper ved maten blant ulike grupper i matvarekjeden?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.