Småsamfunnssatsingen og BLEST-programmet er to tiltak i regi av Kommunal- og regionaldepartementet med formål knyttet til å utvikle attraktive steder, lokalsamfunn og kommuner. Småsamfunnssatsingen støtter per i dag rundt 50 tiltak, der fylkeskommunale kontaktpersoner har en viktig rolle i utviklingen, iverksettingen og oppfølgingen av de ulike tiltakene. BLEST-programmet gjennomføres i regi av Husbanken og er rettet mot tettstedsutvikling i tettsteder og byer med en befolkning avgrenset oppad til 15000 innbyggere. 19 kommuner er per i dag en del av programmet. Bygdeforskning skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant disse prosjektene med fokus på prosjektlederskap. Et spørsmål er da hvordan prosjektlederrollen har vært utformet i disse prosjektene, hvilken lærdom en har gjort seg og hvordan denne kan nyttes til beste for kommende prosjektledere.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.