Psykisk helse i landbruket

God psykisk helse er viktig for å kunne arbeide på en fruktbar og produktiv måte og avgjørende for håndtering av stress.

Foto: Odd Roger K. Langørgen
Foto: Odd Roger K. Langørgen

Hvordan vi har det på arbeidsplassen har ofte stor betydning for vår psykiske helse. En yrkesgruppe i Norge som ofte opplever krevende situasjoner på sin arbeidsplass, er selvstendig næringsdrivende bønder. Det å jobbe innenfor landbruket er forbundet med lange arbeidsdager og tungt kroppsarbeid. I tillegg må bønder forholde seg til ukontrollerbare faktorer som store nedbørsmengder, lange perioder med tørke, endringer i markedet og politiske rammebetingelser og reguleringer. Sammenlignet med andre yrkesgrupper viser tidligere forskning at bønder har dårligere psykisk helse sammenlignet med andre yrkesgrupper. Det blir også hevdet at bønders arbeidsforhold og psykiske helse har blitt noe svekket i løpet av de siste 30 årene i Norge. For å kunne sikre en aktiv, sosial og økonomisk bærekraftig landbrukssektor, er det behov for friske bønder. Kunnskap om bønders mentale helse og hva som kan forebygge og styrke mental helse er derfor svært viktig.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.