Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL)

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Målsettingen for prosjektet ANIWEL er å produsere kunnskap om hvordan offentlige virkemidler kan utformes og anvendes på en slik måte at de effektivt bidrar til oppnåelse av dyrevelferdslovgivningens målsettinger.

Prosjektets delmål er å produsere kunnskap om:

  1. hvordan matprodusenter forholder seg til offentlige virkemidler, og hvordan offentlige myndigheter kan utforme og anvende virkemidler på en slik måte at de effektivt bidrar til god dyrevelferd i primærnæringene.
  2. hvordan offentlige iverksettingsstrategier på dyrevelferdsområdet kan fremme eller hemme oppfølgingen av dyrevelferdslovginingen på slakteriene, og hvordan disse strategiene kan påvirke tilsynsapparatets prioriteringer, kommunikasjons- og håndhevelsespraksis, og bruk av skjønn.
  3. hvordan koordinering (strukturering av ulike kontrollrelasjoner og administrative nivåer) og spesialisering (strukturering av ansvar og aktiviteter) i tilsynssystemet kan påvirke effektiv iverksetting og håndhevelse av lovgivning på dyrevelferdsområdet.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

26/01/2015 - 30/06/2021

Samarbeidspartnere

NIBIO (prosjektansvarlig), NIBR, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Sveriges lantbruksuniversitet og Animalia

Finansiering

Norges forskningsråd (BIONÆR)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.