Målsettingen for prosjektet ANIWEL er å produsere kunnskap om hvordan offentlige virkemidler kan utformes og anvendes på en slik måte at de effektivt bidrar til oppnåelse av dyrevelferdslovgivningens målsettinger.

Prosjektets delmål er å produsere kunnskap om:

  1. hvordan matprodusenter forholder seg til offentlige virkemidler, og hvordan offentlige myndigheter kan utforme og anvende virkemidler på en slik måte at de effektivt bidrar til god dyrevelferd i primærnæringene.
  2. hvordan offentlige iverksettingsstrategier på dyrevelferdsområdet kan fremme eller hemme oppfølgingen av dyrevelferdslovginingen på slakteriene, og hvordan disse strategiene kan påvirke tilsynsapparatets prioriteringer, kommunikasjons- og håndhevelsespraksis, og bruk av skjønn.
  3. hvordan koordinering (strukturering av ulike kontrollrelasjoner og administrative nivåer) og spesialisering (strukturering av ansvar og aktiviteter) i tilsynssystemet kan påvirke effektiv iverksetting og håndhevelse av lovgivning på dyrevelferdsområdet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.