Prosjektet er et strategisk instituttprogram og et samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning. Prosjektet har et helhetlig perspektiv på forskningen av matvaresektoren, fra produksjon til forbruk. Hoveddelen av bevilgningen finansierer to doktorgradsprosjekter – ett ved hver institusjon. I tillegg finansieres enkelte mindre aktiviteter av felles interesse. Dette omfatter blant annet delfinansiering av en studie av internasjonale matvaremesser, årlig arrangering av work-shop-/konferanse, samt stimulering til felles publisering.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.