Restrukturering av matvaresystemet (RESTRIM)

RESTRIM er et internasjonalt forskningsprosjekt som skal gi bedre kunnskap om hvordan man kan oppnå en bedre og mer bærekraftig utvikling i Europas mange utkantstrøk. Et av målene med prosjektet er å gi en oversikt over ulike lokalsamfunns kollektive kvaliteter, og vise hvordan slike kvaliteter påvirker samfunnenes mulighet til vellykket omstilling fra tradisjonelt bygde-næringsliv til en moderne og “globalisert” økonomi.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2001 - 31/12/2004

Prosjektnr

6123.00

Finansiering

European Commision; Quality of Life and Management of Living Resources

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.