Risikokommunikasjon: Mat, risiko og media

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å øke kunnskapen om ekspertenes og forbrukernes risikovurderinger på mat-området med tanke på å forbedre risikokommuniksjonsprosessen. Prosjektet skal gi en bedre forståelse av den forskjellen man ofte opplever mellom ekspertenes og forbrukernes risikovurderinger, samt gi en bedre forståelse av medias rolle. To former for kvalitativ datainnsamling vil bli benyttet; forbrukerpanel og analyse av medias dekning av mat og risiko, samt en kvantitativ undersøkelse blant forbrukere og eksperter om mat og risikovurderinger.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/1998 - 31/12/2001

Prosjektnr

6027.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling

Nyheter

Sunniva Midthaug Solnør Foto: Håp i havet

Foredrag: Vi må styrke barn og unges kontakt med kystressursene og næringslivet

Midthaug Solnør presenterte funn fra vår forskning, spesielt fra EU-prosjektet EmpowerUs  om tendenser og muligheter for bosetting og…

Les mer
Kvinnelig fisker sjekker krabbeteiner

Ruralis forsker på kjønn og likestilling i millionprosjekt

EmpowerUs har en ramme på 60 millioner kroner over tre år, og det skal foregå i kystsamfunn i…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.