Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å øke kunnskapen om ekspertenes og forbrukernes risikovurderinger på mat-området med tanke på å forbedre risikokommuniksjonsprosessen. Prosjektet skal gi en bedre forståelse av den forskjellen man ofte opplever mellom ekspertenes og forbrukernes risikovurderinger, samt gi en bedre forståelse av medias rolle. To former for kvalitativ datainnsamling vil bli benyttet; forbrukerpanel og analyse av medias dekning av mat og risiko, samt en kvantitativ undersøkelse blant forbrukere og eksperter om mat og risikovurderinger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.