Samhandling i skognæringen

Økonomisk internasjonalisering og nasjonale politiske reformer har omforma skognæringas institusjonelle rammeverk. Samtidig er det et stort behov – på grunn av de store utfordringene knyttet til miljø og klima, og av distriktspolitiske og økonomiske grunner – for økt aktivitet i skogen og for en videreutvikling av skognæringa. Namdal Skogselskap og Skogselskapet i Trøndelag har sammen finansiert et forprosjekt der Norsk senter for bygdeforskning skal studere muligheter og flaskehalser for å bedre samhandlinga innefor skognæringa. Formålet med forprosjektet er todelt. 1. Å lage en beskrivelse av utviklingstrekk i infrastruktur, konkurranseforhold og samhandling innenfor skognæringa, og en skisse av utfordringer skognæringa står ovenfor. 2. Utvikle det overnevnte til en større nasjonal studie av samhandling og innflytelse i skognæringa med tanke på å avdekke flaskehalser og muligheter for den videre utvikling av en av Norges viktigste næringer. Forprosjektet skal avsluttes i løpet av 2008.

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.