Forskere: Staten kan subsidiere biodrivstoff i landbruket med fossile avgifter

Biodiesel

Fredag presenteres delrapporten i prosjektet som undersøker «bærekraft og klimagevinst ved overgang til fullraffinert fornybar biodiesel i norsk jordbruk». Det er forskere ved Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning i samarbeid med blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har arbeidet med rapporten. Innovasjon Norge er oppdragsgiver for prosjektet. Prosjektleder Bjørn Eidem…

Les mer