Eksisterende avgifter fra fossilt drivstoff til landbruk kan finansiere statlig subsidiering for å gjøre biodrivstoff billigst for bonden, ifølge rapport.

Fredag presenteres delrapporten i prosjektet som undersøker «bærekraft og klimagevinst ved overgang til fullraffinert fornybar biodiesel i norsk jordbruk». Det er forskere ved Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning i samarbeid med blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har arbeidet med rapporten.

Innovasjon Norge er oppdragsgiver for prosjektet. Prosjektleder Bjørn Eidem viser blant annet til flere av de økonomiske aspektene ved en overgang fra fossilt til fossilfritt drivstoff i landbruket.

I landbruket i dag benyttes såkalt avgiftsfri diesel, som ikke egentlig er avgiftsfri. I prosjektperioden var prisen på den avgiftsfrie dieselen på 5,40 kroner per liter uten avgift, og med miljøavgiften på 3 kroner, så er prisen til bonden på 8,40 kroner. Ifølge beregninger forskerne har gjort, hvor de tar utgangspunkt i at det brukes 150 millioner liter drivstoff i det norske landbruket, vil staten ta inn 450 millioner kroner årlig gjennom miljøavgiften.

Les hele saken på Nationen.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.