Merker økt press fra finans

kyllinger i kyllingfjøs

Ruralis er ute med en bok om såkalt «finansialisering». Begrepet kan defineres på flere vis, men i boka bruker Ruralis følgende definisjon: «En prosess hvor finansielle aktører, logikker og prosesser øver en økende innflytelse over økonomisk og sosialt liv». Mens finansaktører tidligere så på investeringer i landbruk som noe «eksotisk», er slike investeringer etter hvert…

Les mer