Erika Palmer
Erika Palmer

Til Madrid for å holde masterclass

Erika Palmer skal til Universitetet i Madrid for å forelese og lede arbeidsverksted for studenter og industriaktører.

Forskeren tar turen til Spania i uke 16 for å forelese om systemdynamikkanalyse, det sosiokulturelle fundamentet i organiserte system og etikk innenfor ingeniørfag.

– Det blir en blanding mellom samfunnsvitenskap og ingeniørverdenen. Jeg gleder meg veldig, spesielt til å snakke om etikk innenfor ingeniørfag. Dette er et tema man nesten aldri snakker om. Mange tror etikk handler om å være et godt eller et dårlig menneske, men det er mye mer enn det, forteller Palmer.

I tillegg håper hun å bidra til å utvikle nye EU-prosjekt.

– Det er utrolig mange muligheter, og jeg håper mitt perspektiv fra systemdynamikkanalyse kan gi nye ideer, sier hun.

Palmer ble engasjert av Alberto Sols, som er dekan på universitetet.

– Vi har jobba mye sammen tidligere. Sols var min mentor tidlig i doktorgradsarbeidet mitt. Han jobba også på Høgskolen i Sørøst-Norge, der jeg foreleste i systemdynamikkanalyse.