Steven Wolf under seminaret. Foto: Odd Roger Langøren
Steven Wolf har forelesning hos Ruralis Foto: Odd Roger K. Langørgen

Etterlyser et kritisk blikk på landbrukssystemet

Bondens marked, kortreist mat, økologiske produsenter og håndverksprodukter blir fort distraksjoner i forskninga om maktstrukturer i landbruket.

Det mener den amerikanske forskeren Steven Wolf, som har tatt turen til Trondheim for å holde et seminar for norske forskerkollegaer. Wolf argumenterer for at småskala produksjon utgjør en forsvinnende liten motmakt mot globale bedrifters makt i matmarkedene.

– Småskala- eller nisjeproduksjon er ikke viktig som motmakt mot de store bedriftene, som kontrollerer landbruket. Nisjeprodusentene utgjør en forsvinnende liten del av landbruket. Dette er en blindvei for rike hvite personer som ønsker unike produkt for å bedre egen samvittighet, spissformulerer Wolf seg i innledninga av seminaret.

Amerikanske forhold i landbruket

Wolf, som holder til ved Cornell University i USA, tar utgangspunkt i amerikanske forhold.

– Etter 70-tallet har myndighetene i USA meldt seg ut av landbruket, og de har latt markedet styre. Dette har ført til at noen få bedrifter kontrollerer matmarkedet. Staten har svikta, mener Wolf.

Den amerikanske forskeren understreker at det er klare forskjeller mellom Norge og USA.

– Det er mye mer statlig styring i Norge, uten at jeg har dybdekunnskaper om systemet her. Likevel mener jeg forskere må ha et kritisk blikk, og ikke se på småskalasegmentet som en viktig motvekt til de globale produsentene, sier Wolf.

Delvis enig i forskningskritikk

Selv om Wolf fikk gehør for at kritisk forskning på konvensjonell mat delvis havner i skyggen av forskning på alternativ mat, så var publikum kritiske til at det er så skarpe motsetninger her.

– Inntrykket mitt er at Norge har en diskusjon om hvordan man kan blande konvensjonelt og alternativt landbruk for å heve nivået totalt. I USA ser vi samtidig at miljø som forsker på alternativt og konvensjonelt landbruk ikke samarbeider, sier Wolf.

Med et godt glimt i øyet, spissformulerer Wolf seg med at økonomene ser på konvensjonelt landbruk, mens andre forskere er på bondens marked og spiser ost.

– Vi kan ha begge, men flere må ha et kritisk blikk på matsystemet, understreker Wolf.

Ubetydelig politisk motstand

I Wolfs analyser er verdier, kunnskap, organisering, teknologi og miljø blant faktorene som påvirker landbrukssystemet.

– Det har vært minst 40 år med motstand mot dagens nyliberale matregime, en motstand som kommer i ulike former. Dette har vært en motstand der individualisering og konsumentenes ansvarliggjøring er viktig. Men denne mostanden er ikke nok. Selv om bedriftsverden går på tvers av landegrensene, så er det nasjonalstatene som kan gjøre noe.

Wolf avslutta med et stikk til mange av sine forskerkollegaer, i alle fall de fra hans eget hjemland.

– Tilgang til alternativ mat (for eksempel økologisk red. anm.) er et klassespørsmål, der det gjerne er hvite og velstående personer som både forsker på og er konsumenter av slik mat. Dette er et analytisk problem, der egne syn gjør at forskningen blir selvoppfyllende.

Litteratur:

Bonanno, A. & Wolf, S (red.). Resistance to the Neoliberal Agri-Food Regime. A Critical Analysis. New York: Routledge.

Bonanno, A. & Wolf, S (red.). The Neoliberal Regime in the Agri-Food Sector. New York: Routledge.