ForskereLedelse og administrasjon

Fredrik Kampevoll (permisjon)

Informasjonskonsulent/forskningsassistent - Master i statsvitenskap

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Fredrik Kampevoll har master i statsvitenskap fra NTNU, og har vært ansatt ved RURALIS siden oktober 2017. Som informasjonskonsulent jobber han med informasjonsarbeid på tvers av de ulike prosjektene. I tillegg jobber han som forskningsassistent på tvers av prosjektene, med statistikk som spesialfelt. Gjennom arbeidet med masteroppgaven var han tilknytta prosjektet «RURSAM – Rural samhandling», og har jobba med hva som påvirker bosettingsmønsteret til ikke-vestlige innvandre i rurale norske kommuner.