Ansatte

Ansatte / Forskere / Fredrik Kampevoll (sluttet oktober 2018)

Fredrik Kampevoll (sluttet oktober 2018)

Informasjonskonsulent/forskningsassistent - Master i statsvitenskap

Fredrik Kampevoll har master i statsvitenskap fra NTNU, og har vært ansatt ved RURALIS siden oktober 2017 (sluttet 01. oktober 2018). Som informasjonskonsulent jobber han med informasjonsarbeid på tvers av de ulike prosjektene. I tillegg jobber han som forskningsassistent på tvers av prosjektene, med statistikk som spesialfelt. Gjennom arbeidet med masteroppgaven var han tilknytta prosjektet «RURSAM – Rural samhandling», og har jobba med hva som påvirker bosettingsmønsteret til ikke-vestlige innvandre i rurale norske kommuner.

Nyheter