Forside trendanalyse

Optimisme og pågangsmot blant Innlandsbønder

De aller fleste gårdbrukerne i Innlandet driver godt og gjør det bra økonomisk. Landbruket er preget av pågangsmot. Det viser tall fra undersøkelsen Trender i landbruket.

Trendanalysen som ble publisert 14. juni viser at Innlandsbonden over tid har hatt en positiv utvikling, og mange har tro på at den positive trenden vil fortsette. De fleste gårdbrukerne ønsker å utvide produksjonen og jordbruksarealet.

Resultatene fra rapporten ble presentert for pressen på gården Nordre Mælum hos Anne Mæhlum torsdag 14. juni. Hun er en av mange gårdbrukere i Hedmark og Oppland som har satset de siste årene og som ser positivt på fremtiden.

Det er Ruralis og Rådhuset Vingelen som står bak rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark.
– Rapporten viser at vi har et landbruk som ønsker å satse og som har tro på fremtiden, sier de to landbruksdirektørene.

Rapporten viser også at en stor del av gårdbrukerne i Innlandet utnytter gårdens ressurser gjennom å drive med tilleggsnæringer i tillegg til hovedproduksjonen. Blant disse utgjør inntektene fra disse tilleggsnæringene mer nå enn den har gjort ved tidligere undersøkelser.

Selv om rapporten viser at generelt sett så er det en positiv trend i landbruket i Hedmark og Oppland, så er det noen områder det er verdt å rette oppmerksomheten mot i tiden fremover. Rapporten viser at det er regionale forskjeller og at framtidstroen og satsingsviljen ikke er like stor i alle regioner. Rapporten viser også at en stor andel av mjølkeproduksjonen fortsatt foregår i båsfjøs, og at mange av disse produsentene ikke har bestemt seg for hvorvidt de skal legge om til løsdrift eller ikke (løsdriftskravet gjelder fra 2034). Rapporten belyser også utfordringen med den store leiejordsandelen og utfordringene med at leiejorda nedprioriteres når det gjelder vedlikehold som grøfting/drenering.

Rapporten viser også betydningen av gode produsentmiljøer. Tallene viser blant annet at det er en sammenheng med hvor tilfreds gardbrukeren er med det landbruksfaglige miljøet der en holder til og sannsynligheten for at gården blir drevet videre.

Les mer på Fylkesmannen i Hedmark sine nettsider.

Sak i Nationen 18.06.2018 “Mjølkebønder mest optimistiske: – Jeg kunne ikke hatt det bedre”.