"Trender i norsk landbruk" (Trend-undersøkelsen) er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Ruralis.

Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2002, og repliseres hvert andre år. Trender er derfor en database som gir informasjon om utviklingen innen landbruket over tid. Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Ruralis. Formålet med undersøkelsen er å bidra til den generelle kunnskapsproduksjonen om norsk landbruk. I statistisk forstand er landbruket godt kartlagt som næring. Det er likevel en rekke felt der man mangler gode data sett fra et forskningsmessig ståsted. Dette gjelder spesielt sosio-kulturelle forhold innen landbruket. Trender i norsk landbruk er en “ressursdatabase” om landbruket innenfor senterets prioriterte forskningsområder. Undersøkelsen bidrar til å identifisere nye problemstillinger innen landbruksforskningen. Trend-data gir et kunnskapsmessig utgangspunkt for Ruralis bidrag i den fortløpende, offentlige landbruksdebatten.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.