Jostein Brobakk
Jostein Brobakk Foto: Odd Roger K. Langørgen

Forsker: Bygdefolk kan føle seg truet av by-eliten

Bønder tror klimaendringene er menneskeskapte, mens bygdefolk generelt er langt mer skeptiske. – Kan skyldes at de føler seg truet av byeliten, mener bygdeforsker.

En spørreundersøkelse som Nationen nylig omtalte viser at bygdefolk i langt større grad enn byfolk ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte. Fire av ti på landsbygda svarer at klimaendringer er resultat av naturlige variasjoner.

Jostein Brobakk er forsker ved Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning. Han har blant annet undersøkt norske bønders holdninger til klimaendringer og klimapolitikk.

– Bøndene er ikke mer skeptiske til at klimaendringene er menneskeskapte enn befolkningen for øvrig, sier Brobakk.

Løsningsskeptiske bønder

Samtidig viser forskningen at bøndene er litt mer skeptiske til klimapolitikk og -tiltak enn gjennomsnittet.

– Bøndene er mer løsningsskeptiske og er litt motvillige til å endre driften på gården av klimahensyn.

Brobakk tror riktignok at kunnskapsnivået og bevisstheten rundt klimaendringer og nødvendige tiltak har økt det siste året. Han publiserte forskningsartikkelen om bønders forhold til klimaendringer for ett år siden, men noen av bøndenes svar er fra 2012.

Norske bønder er mer tilbøyelige til å tro på menneskeskapte klimaendringer enn bønder i mange andre land, ifølge Brobakk.

– Det er høy organisasjonsgrad blant norske bønder og de er tettere integrert i samfunnslivet og politikk enn bønder i utlandet, sier han.

Det er feil å påstå at folk på bygda med lavere utdanning ikke skjønner at klimaendringene er menneskeskapte.

Jostein Brobakk, forsker

Siden bondeorganisasjonene jobber for klimatiltak i landbruket, påvirker også det holdningene til bøndene, mener Brobakk.

Les hele saken på Nationen.no