Arkivfoto Bondebladet
Arkivfoto Bondebladet

Vil bli utfordret av rådgiveren

Rådgiveren som kommer på gården må våge å peke på hva som kan forbedres, mener Ola Morten Græsli. En undersøkelse viser at dette er et ønske mange bønder har. Seniorforsker Gunn-Turid Kvam ved Ruralis hadde ansvaret for denne casestudien.

Ola Morten Græsli fra Tydal er både med i en melkesamdrift, har sau og driver med Inn på tunet.

Han ønsker at rådgiverne hans skal utfordre ham.

– De skal være litt kritiske til drifta. Man kan ha utfordringer som man ikke er klar over selv. Rådgiverne kan se med andre øyne, sier Græsli.

Sette seg mål

Dette er han ikke alene om å mene.

Som en del av det Ruralis-ledede prosjektet «Kompetent bonde» har 16 rådgivere og 29 bønder blitt intervjuet.

Forskeren intervjuet rådgiveren før møtet, ­observerte så selve rådgivningssituasjonen, og intervjuet deretter både bonden og rådgiveren hver for seg.

Seniorforsker Gunn-Turid Kvam ved Ruralis hadde ansvaret for denne casestudien.

– Mange sier akkurat det, at de kunne blitt mer utfordret av rådgiveren sin. De vil bli utfordret på å bli bedre på områder der rådgiveren ser at bonden har potensial, forteller Kvam.

– Flere ønsker for eksempel at de sammen skal sette seg mål på møtet, og sjekke på neste møte at de er oppnådd, forteller hun.

Les mer på bondebladet.no