Hilde Bjørkhaug, Katrina Rønningen og Eirik M. Fuglestad. Gunn-Turid Kvam og Svein Frisvoll er også med i prosjektet (foto: Ruralis/Tamila Thomassen)
Hilde Bjørkhaug, Katrina Rønningen og Eirik M. Fuglestad. Gunn-Turid Kvam og Svein Frisvoll er også med i prosjektet (foto: Ruralis/Tamila Thomassen)

LIAISON Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks Bedre rural innovasjon: Knytte aktører, verktøy, politikk i nettverk

«LIAISON skal gi et viktig bidrag for å optimalisere interaktive innovasjonsprosjekter i EUs rurale program. Forskere, beslutningstakere, administratorer og aktører fra forskjellige prosjekt skal komme sammen for å utforske forskjellige metoder og perspektiv innen interaktive innovasjonsprogrammer for å styrke utviklingen i distriktene.»

https://cordis.europa.eu/project/rcn/215952_en.html

Hvorfor? Bak byråkratiske og kanskje svulstige begrep som «optimalisere interaktive innovasjonsprosjekter» ligger harde realiteter:

Store ressurser brukes på EUs ulike programmer for forskning, utvikling og innovasjon. Mange av disse programmene fokuserer særlig på næringsutvikling og innovasjon i distriktene. Det samme gjelder for land utenfor EU, som Norge og Sveits. En viktig erkjennelse er at det er avgjørende å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene, på alle nivå, og sikre at en har optimalt utbytte av tidligere og pågående program og virkemidler. Ikke minst er dette viktig i en situasjon der omlegginger og reformer av politikk, virkemidler og forvaltning både innen EU og utenfor er på gang.

Forskningsprosjektet med kortnavnet LIAISON er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont2020. Norge bidrar med penger til Horisont 2020, og målet er at samarbeid med andre europeiske land skal bidra både til kunnskap og utvikling i Norge og på tvers av land.

15 europeiske land deltar i dette prosjektet, og målet er å få kunnskap om viktige suksessfaktorer og hva en bør ta hensyn til i ulike nasjonale og lokale sammenhenger, og overføringsverdi. Målet er også at forskningsprosjektet kan bidra til å gi større nettverk og kunnskap direkte til de vi kommer i kontakt med, som deres virksomhet kan dra nytte av.

Litt nærmere om prosjektet:

LIAISON skal gi en oversikt over omfang og variasjonen i ulike tilnærminger til innovasjon knyttet til jord-, skogbruk og i bioøkonomien, og skal bidra til at innovasjonstakten kan økes og kvaliteten forbedres. Gjennom å analysere et stort antall tiltak i Europa (om lag 750 på oversiktsnivå, 150 noe grundigere, og 30-35 i dybden), skal prosjektet undersøke hvilken betydning disse har for utvikling og aktivitet generelt, og i distriktene spesielt, og å bidra til å optimere slike, utvikle bedre verktøy og samhandlingsmetoder for innovasjon. Prosjektet fokuserer spesielt på EUs EIP AGRI, men også en rekke andre nasjonale og regionale programmer, virkemidler og politikk. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/

Det skal gjennomføres flere regionale møter med sentrale aktører over hele Europa der eksperter og aktører kommer sammen for å diskutere utfordringer og muligheter med slike prosjekt.

Ruralis har ansvaret for «makro-regionen» Norden-Baltikum (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen), der vi skal ha to ekspert-stakeholder workshops i løpet av de neste årene.

 

Hvem er med i forskningsprosjektet?

Høyskolen for bærekraftig utvikling (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, HNEE, Tyskland) er prosjektleder, øvrige partnere er: Stichting Groep van Brugge (Nederland), Highclere Consulting SRL (Romania), Boerenbondvereniging voor Projecten vzw (Belgia), Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bulgaria), Institute de l’evelage (Frankrike),TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority (Irland), Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning (Norge), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Polen), Forschungsinstitut für Biologischen Landbau Stiftung (Sveits), Universidade de Evora (Portugal), Universita di Pisa (Italia), The Soil AssociatiOn, Storbritannia), Agrárgazdasági Kutató Intézet (Ungarn), The University of Exeter (Storbritannia), Eigen Vermogen van the Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Belgia), Universidad Politecnica de Madrid (Spania).

 

Ruralis’ Svein Frisvoll hadde dette innlegget i Nationen 31.10.2018, som viser noe av den konteksten som gjør LIAISON til et viktig prosjekt.