Brit Logstein foran tilhørere
Brit Logstein foran tilhørere Foto: Bjørn Eidem

Bønders mentale helse på dagsorden

Bønder er utsatt for påkjenninger som kan gå på helsa løs. Tørken siste sommer kan også gjøre situasjonen på bruket vanskeligere med både fôrmangel og økonomiske problemer.

På et frokostseminar i Oslo, arrangert av Ruralis i samarbeid med Landkreditt forsikring og Norges Bondelag, ble bønders mentale helse løftet fram. En rekke innledere viste både årsakssammenhenger til mentale problemer og tiltak som kan lette på situasjonen.

Les også mer om temaet på https://www.godtbondevett.no/.

Ivar Ree

Ivar Ree, Mental Helse Ungdom (foto: Egil Petter Stræte)

Trond Løkling

Trond Løkling, psykolog (foto: Egil Petter Stræte)