Jarlsberg ost
Jarlsberg ost Av User:Howcheng - Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1284412

Eksportsatsing i norsk jordbruk?

Bjørn Eidem ved Ruralis utredning og Hanne Eldby ved AgriAnalyse har skrevet en rapport som drøfter mulighetene for eksport av norske jordbruksprodukter.

Det er også sett nærmere på hvilke erfaringer Sveits og Sverige har gjort med hensyn til landbruksvareeksport. Rapporten er skrevet på oppdrag av Norges Bondelag.

[button text=”Last ned rapport” link=”https://ruralis.no/wp-content/uploads/2019/02/rapport-12019-eksportsatsing-i-norsk-jordbruk.pdf”]