Slik prøver Norges nest minste by å lokke til seg unge voksne

Er kystbyen Brekstad i Ørland kommune attraktiv nok til å lokke forsvarsansatte og utflyttede fosninger til å bosette seg ytterst på Fosenhalvøya?

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) sier at Brekstads bystatus startet mest som en gimmick og en ambisjon.

– Vi er Norges nest minste by. Etter Trondheim, var vi nummer to til å få bystatus i Sør-Trøndelag. Nå er ikke bypreg lenger en drøm, det er en realitet. Handelssenter, transportknutepunkt, behov for fortetting og bygg i høyden. Vi har en grønn strek slik at vi ikke bygger en landsby som sprer seg utover, sier han til Fosna-Folket.

Bolig og arbeid

Svein Frisvoll er seniorforsker og direktør ved Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning.

Han forklarer at flyttemønstre er en kombinasjon av mange faktorer. Befolkningsvekst og befolkningsnedgang skyldes ikke bare individuelle valg, men også strukturelle faktorer.

Frisvoll sier at flytteforskernes funn er at jobb er en veldig viktig årsak til hvor folk velger å bosette seg i regioner der det er få arbeidsplasser innen pendleravstand.

Seniorforskeren mener også at man må ha et velfungerende boligmarked med riktige boligtyper i områder som ligger utenfor pressområdene i storbyene. Dette gjelder også om man skal bygge nytt, påpeker Frisvoll.

–  Den lave bruktprisverdien på boliger på bygda kan være en utfordring som gjør at det kan være vanskelig å bygge nok boliger og ha attraktive boliger til salgs til de som ønsker å bosette seg der, utdyper han.