Bina Agarwal
Bina Agarwal Photo: Odd Roger K. Langørgen

Likestilling er viktig for matsikkerheten

- Likestilling er nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål, sier professor Bina Agarwal.

Sist oppdatert: 27.09.2019

I en gjesteforelesning ved Ruralis denne uka drøftet hun en ofte sitert påstand om at alle FNs mål om bærekraftig utvikling er avhengig av det femte målet om likestilling mellom kjønnene. Hun drøftet hvordan bærekraftsmålet om likestilling kan bidra til å oppnå matsikkerhet for husholdninger, noe som er fundamentalt for å få til en bærekraftig utvikling.

Hun argumenterte for at selv om likestillingsmålet har et stort potensial for å bidra til økt matsikkerhet for husholdninger, er det også begrensninger. Potensialet er knyttet til hvordan likestilling gir kvinner tilgang til jord og naturressurser, noe som kan styrke deres mulighet til å produsere og skaffe mat. Begrensningene ligger i manglende evne til å se produksjonsbegrensninger som møter kvinnelige bønder, samt at også skog og fiskerier er nøkkelressurser for mat.

En bred forståelse av likestilling og sterk vektlegging av dette bærekraftsmålet, sammen med å få til synergier med de andre bærekraftsmålene, vil gi retning og kraft til videre utvikling. Av de andre bærekraftsmålene er det særlig første mål om å utrydde fattigdom og mål to om å utrydde sult, samt mål 15 om liv på land, mål 14 om liv i vann og mål 13 om å stoppe klimaendringene som er viktige i denne sammenhengen, ifølge Agarwal.

Forelesningen var basert på en artikkel publisert i Current Opinion in Environmental Sustainability 2018, 34:26–32).

Bina Agarwal er professor ved Development Economics and Environment, University of Manchester, Storbritannia, og tidligere direktør og professor ved Institute of Economic Growth, University of Delhi, India. Hennes forskningsinteresser er knyttet til fattigdom og ulikheter, matsikkerhet, samarbeidsformer i skogbruket, samarbeid mellom småbønder, politisk økonomi knyttet til kjønn. Gjesteforelesningen var en del av hennes besøk til Ruralis.

Under gjesteoppholdet ved Ruralis drøftet Bina Agarwal og forskere fra Ruralis også temaet samdrift i jordbruket. Norge er et av få land i verden hvor samdrift er en viktig form for jordbruk. I Norge er det særlig samdrift i melkeproduksjonen som er mest utbredt.