Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Ruralis er med på toppsatsing på Skognæringa i Midt-Norge – Trønderske trær skal erstatte plast og bli til fiskefôr

I dag ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt som en av de fire nye «Arena Pro klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. To av de bærende prosjektene er arbeidet med å erstatte fossil plast og fiskefôr med trøndersk trefiber.

I en pressemelding fra klyngeledelsen vises til at skognæringas tre-årige periode som Arena-klynge fra 2016 har vært svært vellykket og har gitt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro, som er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge. I denne perioden har klyngen blitt tildelt 200 millioner til mer enn 80 forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter for trøndersk skog- og treindustri. To av satsingsområdene til WoodWorks! er engangsartikler av trefiber som erstatter engangsplast, og fiskefôr lagd av tre.

Det forventes en betydelig vekst i norsk laksenæring de kommende årene. Andelen importerte fôrråvarer øker, samtidig som fiskemel- og olje er begrensede ressurser. Gjærproteiner er fôringredienser som kan produseres fra trønderske skoger, og som ikke er i konkurranse med matproduksjon. Markedet for trebaserte proteiner til fiske- og dyrefôr er potensielt svært stort. I WoodWorks! vil prosessene for å få til lønnsom produksjon av protein fra tre utvikles helt i mål.

Plastavfall er en stor samfunnsutfordring. Hvert år havner mellom 5 og 10 mill. tonn plastavfall i havet, og i 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet hvis utviklingen ikke snur. Det er et skrikende behov for nye, bærekraftige og nedbrytbare materialer som kan erstatte plast.

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker nemlig etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Skog og tre har på mange måter blitt et symbol på fremtid, der trematerialer spiller en rolle i flere og flere industrier, og på mange andre områder enn tidligere.

Klyngeleder Kjersti Kinderås merker stor forskjell i klyngearbeidet bare på de siste to-tre årene. Klyngen har i dag en rekke utviklingsprosjekter på gang og ser for seg en firedobling av dagens omsetning i trøndersk skog- og trenæring på 9 milliarder kroner innen 2030. Arena Pro statusen vil gi næringen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang.

– Vi er utrolig stolte og glade for den anerkjennelsen som Arena Pro er. Dette er beviset på at vi har en av Nord-Europas mest fremtidsrettede næringer nettopp her i Midt-Norge. Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst vesentlige bidrag til å løse klimakrisa, sier styreleder for klyngen, Knut Dreier.

Ruralis har deltatt i hele perioden med Arena Skog og er også med i WoodWorks! Seniorforsker Gro Follo har forsket på og med skognæringen i en årrekke, men fra 1. januar 2020 går hun over i pensjonistenes rekker. Det blir da i første rekke seniorforsker Egil Petter Stræte som deltar i WoodWorks! fra Ruralis.

– Skognæringa er et spennende forskningsfelt, og det har vært givende å bidra med et samfunnsforskers blikk. Det er flott at klyngearbeidet blir videreført i WoodWorks!, sier Gro Follo.