Hoksrud og Bartnes da prosjektet ble lansert. Foto: Norges Bondelag
Hoksrud og Bartnes da prosjektet ble lansert. Foto: Norges Bondelag

«Bønder og psykisk helse» nominert til Helseprisen 2019

Prosjektet har satt søkelyset på viktigheten av god psykisk helse blant bønder, spesielt unge og nye bønder.

Mental Helse Ungdom har ledet prosjektet som er et samarbeid med Norges Bondelag, TINE, Nortura, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Landbruksrådgivning, Felleskjøpet Agri, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Ruralis.

Bønder og psykisk helse handler om å utvikle og gjennomføre enkle tiltak som kan forebygge psykiske plager og fremme god psykisk helse blant unge bønder, slik at de velger yrket og blir værende.

-Vi er opptatt av at det skal være greit for bønder å snakke om psykisk helse og det trenger vi å bli bedre på. Det er ekstra inspirerende å bli nominert til en slik pris med et så viktig tema, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Juryens begrunnelse

Stiftelsen Dam står bak prisen og i juryens begrunnelse heter det «Bønder og psykisk helse er en problematikk som har gått under radaren til nå. Det er en gruppe som man sjelden tenker trenger hjelp til å takle psykiske utfordringer. I bunnen ligger et spennende samarbeid med næringen og organisasjoner som representerer norske bønder.»

Tre prosjekter er nominert og frem til 25.november kan man stemme på sin favoritt her. Helseprisen 2019 deles ut på Frivillighetens dag 5. desember på Sentralen i Oslo.

Godt bondevett er en nettside om psyksike helse i landbruket der erfaringer og historier fra bønder deles. Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her, men gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa vår om temaet.

Kilde: Pressemelding fra Norges Bondelag.