Frode Flemsæter
Vi har mange gode søkere både fra andre land i Europa, USA og verden for øvrig, sier forskningsleder Frode Flemsæter.

Over 100 vil bli Ruralis-forsker

Forskere fra hele verden er interesserte i å komme til Ruralis. Hele 104 personer har søkt på de to stillingene instituttet har lyst ut.

– Inspirerende! Det er tydelig at Ruralis har høy status også internasjonalt innen feltet rurale studier. Vi har mange gode søkere både fra Norge og andre land i Europa, USA og verden for øvrig, sier forskningsleder Frode Flemsæter.

På grunn av naturlig avgang skal Ruralis ansette minst to nye forskere. Instituttet har ambisjoner om å vokse, så det kan blir aktuelt å tilby jobb til flere enn to. Primært er Ruralis på jakt etter seniorforskere, men Flemsæter sier at døra er åpen også for dyktige kandidater uten lang erfaring.

Strategi mot Brexit

– Det er flere sterke norske søkere, men vi har spesielt vært oppmerksomme på at det er mange kompetente forskere i Storbritannia. Her står rurale studier sterkt, og i disse Brexit-tider kan noen av dem være på utkikk etter stillinger i andre land. Det kan se ut som vi har lykkes med denne strategien, uten at vi har fullstendig oversikt over kandidatene ennå.

Kompetanse i grenseland

Hvilken kompetanse har søkerne?

– Veldig variert, siden vi også utlyste bredt. Noen forsker innenfor kjerneområdene våre; lokalsamfunn, næringsutvikling, ressursforvaltning og regional utvikling, men det er også mange kandidater som har erfaring fra tilgrensende fagfelt. Disse kan være spennende tilvekster til Ruralis sine eksisterende forskningsfelt, sier Frode Flemsæter.

Målet er at alle intervjuer skal gjennomføres i løpet av januar. Det betyr at aktuelle kandidater vil få tilbud om jobb ganske tidlig på nyåret.