Foto: Mari B. Redalen
Foto: Mari B. Redalen

Ruralis-artikkel i anerkjent tidsskrift

En artikkel som viser at ulv påvirker sauebønders psykiske helse negativt er antatt i det anerkjente tidsskriftet Journal of Rural Studies. Arbeidet er en del av forskningsprosjektet Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn som ble ledet av Ruralis.

Funnene som omtales i artikkelen The impact of wolves on psychological distress among farmers in Norway stammer fra en nasjonal spørreundersøkelse blant norske bønder og dybdeintervjuer med sauebønder i pressområder. Undersøkelsen viser at sauebønder som bor i områder med ulv har høyere grad av symptomer på angst og depresjon enn øvrige bønder, og dybdeintervjuene støtter opp under funnene om at det er rovdyr som påvirker den psykiske helsa negativt.

Bekymringer og stress knyttet til tilstedeværelse av ulv, store krav om endringer i livsstil og arbeidsmåte, og manglende tillit til forvaltningen er noe av det som kan forklare hvorfor ulv påvirker sauebønders psykiske helse negativt. Studien har nå vært igjennom en fagfellevurdering og er publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Rural Studies.

Artikkelen vil være gratis tilgjengelig frem til 29. juli (på engelsk), og etter det bak en betalingsmur. De som ønsker å lese den vitenskapelige artikkelen kan gjøre det på følgende link: https://authors.elsevier.com/a/1bCoD2eyKFdV2u