Ku i VMS fra Delaval
Ku i VMS fra Delaval Foto: Delaval

Nøytrale gir viktige råd om melkerobot

De tradisjonelle landbruksrådgiverne spiller en viktig rolle for bønder som anskaffer melkerobot. Det viser en studie fra forskningsprosjektet AgriLink.

Studien ble gjennomført i Trøndelag, der en stor andel bønder bruker melkerobot. Den viser at situasjonen har endret seg siden starten på århundret, og at de tradisjonelle rådgiverne som Tine, men også i noen grad Norsk Lanbruksrådgivning og regnskapskontorer, er blitt viktige for de som tar i bruk melkerobot i dag.

Tidlig på 2000-tallet tok de første bøndene i Norge i bruk melkerobot, og de fikk lite bistand fra de tradisjonelle rådgiverne i landbruket. Rådgiverne manglet kunnskap om teknologien, og noen av dem var skeptiske til å ta den i bruk. Leverandørene av maskinene bidro med noe råd, men melkebøndene måtte i hovedsak klare seg på egen hånd.

Får et mer helhetlig bilde

– At landbruksrådgiverne har klart å ta en sentral rolle er viktig for å sikre at bønder får råd fra mer uavhengige og nøytrale aktører enn bare de som er leverandører av robot. De tradisjonelle rådgiverne kan bidra til å gi bonden et mer helhetlig bilde av situasjonen, og det betyr mye for de som skal ta en såpass stor beslutning som å investere i melkerobot, sier forsker Gunn-Turid Kvam i Ruralis.

I dag er melkebønder godt kjent med teknologien. I fasen der bønder vurderer å anskaffe melkerobot er det meierisamvirkeselskapet Tine og leverandørene av roboter som oppfattes som de viktigste rådgiverne. Flere andre aktører nevnes imidlertid også i denne fasen, både Felleskjøpet, Norsk landbruksrådgiving, Innovasjon Norge og økonomiske rådgivere. I fasen der roboten tas i bruk, er det derimot Tine sine spesialrådgivere på melkerobot og leverandørene som nevnes som de viktigste.

– Ut fra denne studien kan vi reise en hypotese om at tradisjonelle landbruksrådgivere ikke er pådrivere for teknologiske nyvinninger i jordbruket, men at de har en viktigere rolle med spredning av nyvinningene i senere faser av utviklingen, sier Kvam.

Dette er AgriLink

I EU-prosjektet AgriLink er det et sentralt mål å studere hvilke aktører som gir bønder råd om å ta i bruk ny teknologi i ulike faser av en beslutningsprosess. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk, og en viktig basis er at AgriLink bygger på innsikt og erfaring fra både forskning og praksis.

Ruralis er norsk forskningspartner i AgriLink.

PRACTICE ABSTRACT

Lenke til nettside i AgriLink hvor det er mer informasjon om saken: https://www.agrilink2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/D2.2_NO.GDPR_.pdf

Lenke til nettside for prosjektet AgriLink: https://www.agrilink2020.eu/