Foto: Eirik M. Fuglestad
Foto: Eirik M. Fuglestad

Sauebønder får gevinst av radiobjeller

Radiobjeller har hjulpet sauebønder med å sanke kunnskap om dyrene sine. Signalene via GPS eller mobilnettet gjør det mulig å se hvor sauen er.

For å redusere tap av sau til rovdyr, startet Fylkesmannen i daværende Sogn og Fjordane i 2010 et prosjekt hvor kjøp av radiobjeller ble subsidiert. Forutsetningen var at beite- eller sankelag søkte på vegne av medlemmene. De fleste sauebønder er medlemmer av et sankelag med felles utmarksressurser, og tradisjonelt har lagene samarbeidet om å finne og samle dyrene etter endt beitesesong.

Det ringer ei bjelle

Radiobjella plasseres rundt halsen på sauen når den er på beite. Ved hjelp av GPS eller mobilnettet er det mulig å lokalisere hvor, og hvordan, sauen beveger seg. I EU-prosjektet AgriLink har forskere fra Ruralis studert bruken av radiobjellene.

– Studien viser at bøndene i beitelaget har støttet hverandre i å gjøre teknologien klar til bruk for sesongen. De medlemmene som har interesse for, og kunnskap om, data har vanligvis hatt noe kontakt med teknologileverandørene på vegne av sankelaget, sier forsker Gunn-Turid Kvam i Ruralis.

Teknologien har spredt seg

Sauebøndene ble oppmerksomme på den nye teknologien og Fylkesmannens prosjekt gjennom møter arrangert av Nortura eller Norsk Sau og Geit. At sankelagene fikk ansvar for å søke om kjøp av radiobjeller til subsidiert pris, og at medlemmene hjelper hverandre, har ført til en omfattende spredning av teknologien til sauebønder i hele fylket.

– Etter at bjellene ble anskaffet har medlemmer i noen sankelag samarbeidet mer og hatt mer kontakt. Det har også økt kunnskapen om dyrenes bevegelsesmønster, økt engasjementet for bruk av felles utmarksbeite, sier Kvam.

Studien viser at det offentlige og bønder sammen kan sette i gang med å bruke og spre teknologiske nyvinninger. Se rapport: www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/publikasjoner/sluttrapport-nasjonalt-beiteprosjekt

Dette er AgriLink

Ruralis er norsk forskningspartner i EU-prosjektet AgriLink. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk gjennom å få bedre forståelse av rådgiving og beslutningsstøtte overfor bønder. En viktig basis er at AgriLink bygger på innsikt og erfaring fra både forskning og praksis.

PRACTICE ABSTRACT

Lenke til nettside i AgriLink hvor det er mer informasjon om saken: https://www.agrilink2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/D2.2_NO.GDPR_.pdf

Lenke til nettside for prosjektet AgriLink: https://www.agrilink2020.eu/