Skjermdump jordverndebatt
Ruralis-forsker Heidi Vinge i samtale med Adresseavisens journalist Aagot Opheim som ledet folkemøtet Hvordan skal Trondheim vokse? Foto: Skjermdump Adresseavisen

Ruralis setter dagsorden om jordvern

Er politikerne på jordet hvis de vil plante hus i matjord? Ruralis-forsker Heidi Vinge innledet nylig om problemstillingen rundt jordvern under et digitalt folkemøte i regi av Adresseavisen og NTNU.

Hvordan skal Trondheim vokse? var temaet for møtet, og første del av debatten handlet om jordvern og bygging på matjord. Vinge forsker på kunnskap og konflikter i forvaltning av arealer, og i doktorgraden utforsket hun de sosiale vilkårene for jordvern i politikk og planlegging.

Alle mener at jordvern er viktig. Likevel blir dyrkajorda bygd ut. Hvorfor?

Kan føre til kollaps

– Nedbygging handler om lokale og kortsiktige økonomiske interesser, mens jordvernet er langsiktig og handler om framtida i en matkrise og naturkrise. Vi får hyppigere ekstremvær, mer tørke og flere munner å mette. Vi taper arter i et tempo verden aldri har opplevd før, noe som kan føre til at hele økosystemer kollapser. Hovedgrunnen er menneskers arealendringer, som nedbygging av dyrkajord, innledet Vinge før politikerne debatterte.

Vinge påpekte at de som blir mest berørt av nedbygging er ikke til stede for å kjempe for sin sak: – Det handler om våre barn og barnebarn, sa hun.

Endring de siste to årene

Forskeren opplever at det har skjedd en endring i debatten om jordvern de siste to årene. I Trondheim snakker nå politikerne om å gjøre om kommuneplanens arealdel, slik at områder som er vedtatt brukt til å bygge boliger eventuelt kan tilbakeføres til landbruk.

I det aktuelle folkemøtet opplevde Vinge at hun greide å bidra til å løfte debatten, fra enkeltsaker til et prinsipielt og overordnet nivå.

Må tørre å sette dagsorden

– Jeg forsker på et felt jeg mener er viktig, og da må jeg tørre å være med og sette dagsorden. Å forenkle og formidle er en viktig del av jobben min. Selv blir jeg inspirert av andre som formidler forskningen sin og får lyst til å være en av dem, forteller Vinge.

Feltet jordvern angår mange, både lokalt, nasjonalt og globalt. Vinge tror at vanskelige temaer må løftes fram for å komme nærmere løsninger, slik som under det digitale folkemøtet hun selv deltok på.

Les Heidi Vinges kronikk Kommuneøkonomi på jordet

Opptak av folkemøtet kan sees via denne lenken: Hvordan skal Trondheim vokse?