Matjord er en viktig og begrenset ressurs – vi trenger den til å produsere mat til en stadig økende befolkning. Jordressursene konkurrerer likevel med andre interesser – som boligbygging, infrastruktur, gruvedrift, energi, karbonnøytralisering og naturvern. Nedbygging av matjord har konsekvenser for både nasjonal og internasjonal matsikkerhet. Utfordringene er komplekse og må forhandles i en kontekst av klimaendringer og økt markedsspekulasjon med jordbruksland.

Formålet med FORFOOD er å undersøke hvordan kultur, verdier, etikk, argumentasjon og begrunnelser påvirker og har påvirket forvaltningen av matjord i fortid, nåtid og framtid. Fem arbeidspakker leder opp til en integrert analyse og diskusjon gjennom utforsking og analyser av de kulturelle forutsetningene for eller i relasjon til:

1) Forvaltning av matjord i tre naturressursbaserte økonomier; Norge, Australia og Canada
2) Matjord i miljøpolitikken
3) Statens pensjonsfond utland sine internasjonale investeringer i matjord
4) Etiske verdsettinger av matjord i governance
5) Frosk, finans, for eller flybensin i den nye, globale arealbruken

Prosjektet vil dra nytte av en multidisiplinær, internasjonal forskningsgruppe og et bredt spekter av perspektiver og tilnærminger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.