Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land (FORFOOD)

Charlottenlund
Jordvern: For landbruket er bolig, industri og vei de største ytre truslene mot jordvern. Foto: Heidi Vinge

Matjord er en viktig og begrenset ressurs – vi trenger den til å produsere mat til en stadig økende befolkning. Jordressursene konkurrerer likevel med andre interesser – som boligbygging, infrastruktur, gruvedrift, energi, karbonnøytralisering og naturvern. Nedbygging av matjord har konsekvenser for både nasjonal og internasjonal matsikkerhet. Utfordringene er komplekse og må forhandles i en kontekst av klimaendringer og økt markedsspekulasjon med jordbruksland.

Formålet med FORFOOD er å undersøke hvordan kultur, verdier, etikk, argumentasjon og begrunnelser påvirker og har påvirket forvaltningen av matjord i fortid, nåtid og framtid. Fem arbeidspakker leder opp til en integrert analyse og diskusjon gjennom utforsking og analyser av de kulturelle forutsetningene for eller i relasjon til:

1) Forvaltning av matjord i tre naturressursbaserte økonomier; Norge, Australia og Canada
2) Matjord i miljøpolitikken
3) Statens pensjonsfond utland sine internasjonale investeringer i matjord
4) Etiske verdsettinger av matjord i governance
5) Frosk, finans, for eller flybensin i den nye, globale arealbruken

FORFOOD er et internasjonalt prosjekt med norsk tyngdepunkt. FORFOOD-teamet har bakgrunn i samfunnsfag og humaniora og har utnyttet muligheter for tverrfaglige analyser i de møtene som har oppstått mellom fagene i prosjektet.

Nyheter

Bygging av DC3 i Oslo

Kommunene ofrer natur for å redde økonomien

Det er valgkamp, og politikerne utfordres med rette på hvordan de skal løse klima- og naturkrisen. Løsningene foreslås…

Les mer
veiarbeid

Staten kan bevare dyrkajorda – hvis den vil

Hvordan jordvernet praktiseres, påvirker i stor grad framtidens landbruk. 21. mai la regjeringen fram sin oppdaterte jordvernstrategi, og…

Les mer
traktor pløyer dyrka mark

Vi dyrker felles verdier på private jorder

Landbruket leverer goder til fellesskapet ut over varer, men det er ikke noe vi reflekterer over til daglig. Handlinger på dyrkajord får konsekvenser for andre…

Les mer

Jordvernet, mangesysleri og EU

I Norge har landbrukspolitikken vært et viktig redskap for å sikre aktivitet og bosetting over hele landet, og…

Les mer
Skjermdump jordverndebatt

Ruralis setter dagsorden om jordvern

Hvordan skal Trondheim vokse? var temaet for møtet, og første del av debatten handlet om jordvern og bygging…

Les mer
Heidi Vinge

Kommuneøkonomi på jordet

En lokalpolitiker kan ha rundt 1000 sider saksdokumenter til ett møte. Da lokker det glansede papiret fra konsulentene…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.