Pia Otte
Pia Otte

Pia Piroschka Otte ny forskningsleder i Ruralis

Pia Piroschka Otte går inn i ledergruppa i Ruralis som en av to forskningsledere. Otte har vært seniorforsker i Ruralis siden 2015, og hun har en tverrfaglig bakgrunn med en PhD i statsvitenskap og en mastergrad i utviklingsstudier fra NTNU.

– Som forskningsleder får jeg mulighet til å påvirke en hel organisasjon og Ruralis sin framtid, og ikke bare gjennom enkeltstående forskningsprosjekter, sier Otte.

Formelt starter hun i den nye jobben 1. april og vil være i gang rett etter påske. Otte vikarierer for Frode Flemsæter som har ett års permisjon. Flemsæter fortsetter imidlertid i 20 prosent stilling som forsker på bruk og vern av utmarka.

Oppkomme av ideer

– Hun er veldig dyktig og et oppkomme av ideer. I tillegg har hun jobbet mye med bærekraft og ressursforvaltning, som er viktige felter for Ruralis, sier direktør Svein Frisvoll i Ruralis.

I tillegg til å forske har Otte undervist ved NTNU, Technische Universität Darmstadt og Lunds universitetet. Nå er hun blant annet leder for det internasjonale forskningsprosjektet Coolcrowd som tester muligheten for lokal folkefinansiering av klimatiltak i landbruket. Dette prosjektet er i ferd med å avsluttes, men Otte vil tenke internasjonalt også i sin nye stilling.

Involverer brukerne

– Bakgrunnen min er litt annerledes enn den mer tradisjonelle samfunnsforskningen på norsk landbruk. Blant annet har jeg samarbeidet med naturvitere og har jobbet mye med prosjekter som involverer brukere, også internasjonalt. Jeg håper at vi kan utvide perspektivet og utvide samarbeidet med forskere fra institutter i andre land, forteller Otte.

Otte skal lede halvparten av forskerne i Ruralis, og både bistå med å følge opp prosjekter og bistå med søknader. Hun vil ha kontakt med potensielle oppdragsgivere og forskere fra andre institutter, med tanke på samarbeid.

– For meg blir det en ny rolle. Det blir mindre tid til å forske selv, men jeg håper at kollegene mine kan dra nytte av kompetansen min i prosjektene sine. Vi må bli kjent på en litt annen måte, og jeg ønsker at folk skal trives og at Ruralis er en attraktiv arbeidsplass, sier Otte.