Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Opent brev til landbruks- og matminister Borch

Kjære Sandra Borch! Eg skriv dette opne brevet til deg som landbruks- og matminister.

Du har fått store utfordringar på bordet. Du skal oppfylle Hurdalplattforma, du skal koma overeins med organisasjonane i næringa og du skal få Bondeopprøret til å stilne.

I Hurdalplattforma står det mellom anna at «Regjeringa vil leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet…» og at opptrappinga skal bygge på «riktig talgrunnlag for jordbruksoppgjeret, irekna å måle inntektsnivået og ikkje berre inntektsutviklinga.»

Dette er den mest krevjande marsjordren ein landbruksminister har fått sidan 1975. Som ikkje det er nok, har prisane på ei rekkje innsatsvarer auka formidabelt.