Bygd utenfor Ålesund
Bygd utenfor Ålesund Foto: Ruralis

Distriktskonferanse 2022 // Det grønne skiftet i distriktsperspektiv: – Er det plass til et bærekraftig grønt skifte i distriktene?

18. Oktober kan du delta enten fysisk på Scandic Hell ved Trondheim lufthavn Værnes eller digitalt via strømming. Billetter kjøpes på Eventim.no

Vi lever i krisenes tidsalder: klima-, natur-, energi-, matsikkerhet-, arbeidskraft- og inflasjonskrise. Krisene og behovet for å gjøre noe med dem, skjærer gjennom Distrikts-Norge. På globalt nivå oppfattes ofte skadevirkningene som abstrakte eller usynlige, mens de merkes og må håndteres lokalt og nasjonalt. Men krisene er også muligheter til ny industriutvikling og til å snu om på hva vi som samfunn verdsetter.

Ruralis markerer instituttets 40-årsjubileum med konferansen Det grønne skiftet: Er det plass til et grønt skifte i distriktene?

Fortvilte problemer – det grønne skiftet vil ta plass, kreve arbeidsfolk og kanskje fortrenge andre viktige hensyn.

Det grønne skiftet vil føre med seg store næringsmuligheter. Men utbygging av vannkraft og vindkraft betyr naturinngrep og båndlegging av areal ute i distriktene. Dette er områder som brukes til matproduksjon, rekreasjon og næringsutøvelse. Dette er områder som har kultur- og næringsbetydning for urfolk, og det er områder som er leveområder for planter og dyr. Skal man øke produksjon av fornybar energi, behøves også store mengder kobber og andre metaller. Disse metallene kan finnes i norske fjell og på norsk havbunn. Samtidig trues verdens matforsyning av en krig mellom to av de største eksportørene av matkorn.

Det grønne skiftet vil tvinge fremme store dilemma som vil ha sine episenter i norske distriktssamfunn. Hvordan skal vi håndtere og løse de fortvilte problemene som ligger i dilemmaene?

På Ruralis sin Distriktskonferanse 2022, hvor fag møter politikk, vil forskere, politikere og kommentatorer diskutere et bærekraftig grønt skifte og distriktene med fokus på: næringsutvikling, naturressursforvaltning, matsikkerhet og distriktspolitikk.

 

25.10.2022 Presentasjoner som er gitt tillatelse til å bruke ligger som lenker i programmet, trykk på innleggtittel for å se.

26.10.2022 Nå er hele konferansen i sin helhet lagt ut på vår YouTube-kanal med egen spilleliste som inneholder 5 videosnutter fra dagen.

Program

Det grønne skiftet i distriktsperspektiv:

Er det plass til et bærekraftig grønt skifte i distriktene?

 

Registrering fra klokken 0900, program i salen fra 1000-1715

Åpning av Distriktskonferansen 2022: Det grønne skiftet i distriktsperspektiv 

Velkommen v/ Svein Frisvoll, direktør Ruralis 

Fortvilte problemer og dilemmaer i det grønne skiftet seniorforsker Katrina Rønningen, Ruralis

Del 1: Næringsutvikling i det grønne skiftet  

Kraftsystemet: Er det nok energi tilgjengelig og hva bør vi gjøre for at det blir det?  Professor Asgeir Tomasgard, direktør FME NTRANS (Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

Rikelig krafttilgang, en forutsetning for grønt skifte i distriktene v/ Ole Børge Yttredal, Direktør energi- og miljøavdelingen, Norsk Industri

Billig strøm – skusler vi bort våre konkurransefortrinn – særlig for distriktsnæringene? Trygve Tamburstuen, styreleder og medlem i den Alternative energikommisjonen.

Paneldebatt: Er det kraft nok til å få det grønne skiftet? Paneldebatt ledet av Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys  

 • Terje Sørvik, AP 
 • Jenny Klinge, SP 
 • Bengt Rune Strifeldt, Frp  
 • Geir Jørgensen, Rødt
 • Tommy Reinås, MDG
 • Stein Lier-Hansen, adm dir. Norsk industri
 • Kristian Borch, seniorforsker Ruralis og førsteamanuensis Aalborg universitet

Del 2: Ressursforvaltning i det grønne skiftet  

Grunnrentedebatten i historisk lys: om fordeling av verdiar frå naturressursar i det grøne skiftet v/ forsker Eirik Magnus Fuglestad, Ruralis

Slik unngikk småkraftutbyggerne konflikter – kunne vindkraften gjort det samme? v/ Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga

13.00 -14.00 Lunsj (INKLUDERT I PÅMELDINGSAVGIFTEN) 

Paneldebatt: Hva skal til for at det grønne skiftet også blir grønt og akseptabelt lokalt? Paneldebatt ledet av Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys  

 • Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga 
 • Ståle Gjersvold, konserndirektør Trønderenergi  
 • Kjell Derås, leder «Fosen for folket»
 • Eivind Salen, rådgiver Motvind
 • Madeleine Gustavsson, seniorforsker Ruralis

Del 3: Distriktspolitikk og det grønne skiftet  

Matsikkerhet i et nytt geopolitisk klima v/spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO 

Innlegg v/ Wenche Westberg, statssekretær LMD (SP)  

Paneldebatt: Hvordan blir klimatilpasning til god distriktspolitikk? Paneldebatt ledet av Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen

 • Terje Sørvik, AP 
 • Heidi Greni (SP) 
 • Mari Holm Lønseth (H) 
 • Morten Harper (SV) 
 • Geir Jørgensen (Rødt)  
 • Tommy Reinås, MDG

16.45-17.15: Avslutning og jubileumsmingling  

m/musserende og utdeling av festskriftet Ruralis: 40 år med stor kunnskap for små steder.