Korn Foto: Ruralis
Korn Foto: Ruralis

Krevende men mulig å bli selvforsynt med mat

I en ekstrem situasjon har Norge mulighet til å bli fullstendig selvforsynt med mat. Det vil gi et kosthold med mye korn, potet og andre grønnsaker.

– Potensialet for å øke graden av selvforsyning fra norsk jordbruk er stort, men det kommer ikke av seg selv. Det krever at både bonden og forbrukeren er villige til å omstille seg, sier Ruralis-forsker Klaus Mittenzwei.

Han er en av forfatterne av en ny rapport Ruralis og NIBIO har skrevet på oppdrag av det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050. Mandatet til utvalget er å meisle ut en strategi for hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Forutsetter maksimale avlinger

Norge har et stort nok jordbruksareal for å dyrke matvekster som kan brødfø egen befolkning i 2050. Det forutsetter maksimale avlinger hvert år, og at forbrukerne aksepterer å spise norskprodusert korn, olje- og belgvekster, grove grønnsaker som gulrot og kålrot, frukt og bær. Et slikt kosthold vil levere nok energi, protein og fett. Det er også mulig å opprettholde 100 prosent selvforsyning hvis inntil 15 prosent av energibehovet dekkes av melk og kjøtt.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen formulert en ambisjon om 50 prosent selvforsyningsgrad. Det betyr at halvparten av maten vi spiser skal være produsert av norsk jordbruk på norske ressurser, for eksempel fôr. Vår rapport viser at dette er mulig. Da må bonden legge om produksjonen og forbrukeren må spise mer norsk plantebasert mat, sier Mittenzwei.

Han forklarer at det særlig er forutsetningen om tilgjengelig areal og høyt nivå på avlingene som bestemmer om regnestykket går opp, og om graden av selvforsyning vil kunne økes. Med moderate eller lave avlinger hjelper det heller ikke å spise betydelig mer fisk. Høye avlinger er avgjørende for at landet skal bli totalt selvforsynt.

Tar høyde for ekstremsituasjon

– Full selvforsyning er riktignok en ekstrem tankegang. Formålet med beregningene var da også å se hvor mye selvforsyningsgraden kan økes, hvis dette er det viktigste målet med jordbruket. Da er det kanskje betryggende å vite at Norge i en ekstremsituasjon har mulighet til å øke produksjonen av mat betydelig.

For forbrukere som liker et stort utvalg, ikke minst av kjøttvarer, vil det være dårlig nytt. Kostholdet vil i så fall minne om det vi hadde for noen generasjoner tilbake. Det vil bestå av mye korn, potet og grønnsaker, noe fisk og lite kjøtt.

Les rapporten Produksjonspotensial i jordbruket og nasjonal sjølforsyning med mat. Utredning for Klimautvalget 2050