Alnes
Samferdsel, næring, landbruk, fiskeri og kommunal sektor er tett knyttet opp om distriktspolitikken i Norge. Her tettstedet Alnes utenfor Ålesund. Foto: Gry Thunes/Colourbox

Innovasjon i distriktskommuner: Er vi godt nok rigget for forskningssamarbeid? – Arendalsuka

Hvilken rolle kan forsknings- og utdanningsmiljøene ta for å bidra til mer innovasjon i distriktskommuner – på distriktskommunenes egne premisser? Hva kreves av kommunene og forskningsmiljøene for å skape gode samarbeidsrelasjoner som gir resultater? Vi inviterer til erfaringsutveksling, dialog og refleksjon med utgangspunkt i konkrete eksempler, i Arendalsuka.

For å opprettholde bosetting og arbeidsplasser i distriktene, er det avgjørende å ha godt fungerende lokalsamfunn og sikre tilgang til velfungerende offentlige tjenester. Distriktskommuner har gjennomgående lave innbyggertall og store arealer med tilhørende avstandsutfordringer, små arbeids- og tjenestemarkeder og demografiske utfordringer. I mange distriktskommuner er det mangel på arbeidskraft i både privat og offentlig sektor, det er utfordrende å oppfylle alle lovpålagte krav, og det er ofte ikke samsvar mellom behov og tilbud av boliger.

For å håndtere disse utfordringene er det behov for innovasjon i kommuners oppgaveløsning, systemer og samarbeid. Samtidig vet vi at distriktskommuner i vesentlig mindre grad enn store og mellomstore kommuner tar i bruk virkemidler for innovasjon og digitalisering. Det er krevende for små kommuner med få ansatte å orientere seg virkemidlene, og dagens virkemidler er utilstrekkelige når det gjelder å tilrettelegge for helhetlig utvikling på tvers av sektorer og fagområder.

Hvilken rolle kan forsknings- og utdanningsmiljøene ta for å bidra til mer innovasjon i distriktskommuner – på distriktskommunenes egne premisser? Hva kreves av kommunene og forskningsmiljøene for å skape gode samarbeidsrelasjoner som gir resultater? Vi inviterer til erfaringsutveksling, dialog og refleksjon med utgangspunkt i konkrete eksempler.

Innledere:

  • Lillian Hatling (Fagansvarlig analyse, Distriktssenteret)
  • Svein Frisvoll (Direktør og seniorforsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning)
  • Tor Henning Jørgensen (Kommunedirektør – Dønna kommune)
Medvirkende
  • Lillian Hatling, Fagansvarlig analyse, Distriktssenteret
  • Svein Frisvoll, Direktør og seniorforsker, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
  • Tor Henning Jørgensen, Kommunedirektør, Dønna kommune
  • Roger Lian, Direktør, NTNU Samfunnsforskning / INNOFF
  • Eugene Guribye, Seniorforsker, NORCE /INNOFF
  • Toril Merete Ringholm, Professor, UIT/ INNOFF
Kontaktperson
Maria Taivalsaari Røhnebæk, Førsteamanuensis / styreleder INNOFF, INNOFF / Høgskolen Innlandet, 92210952maria.rohnebak@inn.no
Arrangør: Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, Distriktssenteret – Kompetansesenter for distriktsutvikling
Dag: Torsdag 17/8 2023 13:00 – 14:00
Arrangementstype: Seminar
Tema: Innovasjon , Forskning
Språk: Norsk
Sted: Lille Hotell
Stedsbeskrivelse: Toppleilighet, inngang Østregate
Antall plasser i lokalet: 65