SusFeed prosjektsamling i Trondheim

Skrevet av Rita Sivertsvik

28. og 29. november ble det avholdt prosjektsamling for SusFeed-prosjektet med nær  40 deltakere. Det var en bred forsamling av forskere, partnere og foredragsholdere som møttes på Quality hotell Prinsen i Trondheim.

Dag 1 ble innledet av et foredrag av Einar Wathne (Bioakva Consult), leder av ekspertgruppen for samfunnsoppdrag og bærekraftig fôrproduksjon. Han presenterte ekspertgruppens anbefalinger og forslag til mål og organisering for å utvikle samfunnsoppdraget som virkemiddel. Dette ble et godt oppspill til prosjektsamlingens videre arbeid med scenarier for det norske försystemet. Dette arbeidet ble fasilitert av forsker Kristian Borch ved Ruralis. Gjennom et tidkrevende gruppearbeid ble de viktigste driverne for utviklingen av det norske försystemet diskutert og identifisert.

Videre ble det jobbet i plenum med en prioritering av hvilke scenarier og faktorer som deltakerne tror vil ha størst betydning framover. Forsker Kristian Borch ved Ruralis fasiliterer scenariearbeidet for det norske fôrsystemet.

I SusFeed ser vi det for øvrig som svært relevant å bidra med formidling av kunnskap fra prosjektet og relevante innspill til oppfølgingsarbeidet av samfunnsoppdraget for bærekraftig fôrproduksjon.

SONY DSC
SONY DSC

Dag 2 bestod av faglige presentasjoner fra ulike forskere og partnere i prosjektet. Her ble blant annet flere av SINTEF Oceans laboratorieforsøk med mikroalger og fraksjonering av grasprotein presentert og foreløpige funn forklart. SINTEF Digital ga en presentasjon om hvordan en kan bruke forretningsmodeller i en fôrsystemanalayse. SusFeeds nyeste partner, Pronofa, holdt et innlegg om utfordringer med oppskalering av insektsproduksjon i Norge. NIBIO presenterte sitt arbeid med klassifisering av jordbruksareal i Norge og kartdata som viser ulike arealers potensial for fôrproduksjon. I tillegg ble det holdt flere andre faglige innlegg om både pågående og avsluttede deler av prosjektarbeidet, og tanker om relevante samarbeid og fokusområder framover.

IMG_4863

I 2024 planlegges det for flere prosjektsamlinger hvor scenariearbeidet skal følges opp videre. Målet er å jobbe med både forutsetninger og konsekvenser av ulike scenarier, samt lage et vegkart og forslag til tiltak.

IMG_4859

Vil du vite mer om Susfeed?

  • SusFeed har en egen Facebookside. Gruppen er et samlingspunkt for prosjektdeltagere og alle med interesse for prosjektets tema: Forskningsresultater, prosjektnyheter, invitasjoner til arrangementer og andre relevante innslag. Følg med her for løpende oppdateringer fra prosjektet.
  • Prosjektet finnes også på LinkedIn hvor oppdateringer vil komme etter hvert.